ⓘ Patrick Edward O’Connor urodził się 8 marca 1932 w Mastertonie na Nowej Zelandii. 16 lipca 1957 z rąk arcybiskupa wellingtońskiego Petera McKeefryego otrzymał ś ..

                                     

ⓘ Patrick Edward O’Connor

Patrick Edward O’Connor urodził się 8 marca 1932 w Mastertonie na Nowej Zelandii. 16 lipca 1957 z rąk arcybiskupa wellingtońskiego Petera McKeefryego otrzymał święcenia prezbiteriatu i został kapłanem archidiecezji wellingtońskiej.

Następnie pracował jako wikariusz parafialny w swojej archidiecezji. W 1966 otrzymał pierwsze probostwo. Lata 1975–1978 spędził w Chicago, gdzie był duszpasterzem alkoholików. Po powrocie do ojczyzny był kapelanem szpitalnym i proboszczem. Na parafii Najświętszego Serca w Petone, gdzie był proboszczem od 1981, poznał emigrantów z Tokelau.

W 1987 wyjechał na misje i został proboszczem na Tokelau. Urząd ten pełnił do przejścia na emeryturę w 2011. 26 czerwca 1992 papież Jan Paweł II erygował misję "sui iuris” Tokelau i na jej pierwszego superiora wyznaczył ks. O’Connora.

W maju 2011 przeszedł na emeryturę cztery lata po osiągnięciu wieku emerytalnego. Powrócił na Nową Zelandię, gdzie zmarł 3 grudnia 2014.