ⓘ Halina Nicpan. Halina Julia Nicpan – nauczycielka, polonistka, działaczka kultury. Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Łódzkim. Była wieloletnią nau ..

                                     

ⓘ Halina Nicpan

Halina Julia Nicpan – nauczycielka, polonistka, działaczka kultury.

Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Łódzkim. Była wieloletnią nauczycielką języka polskiego w łódzkich szkołach zawodowych, najdłużej w Technikum Włókienniczym nr 3, przekształconym w Zespół Szkół Odzieżowych nr 2 do przejścia na emeryturę w 1981.

W okresie stanu wojennego m.in. kolportowała prasę i książki drugiego obiegu. W latach 1986–1989 uczestniczyła w pracach tajnego Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezależnej, który wydawał m.in. pismo "Oświata Niezależna”. W 1988 wraz z członkami ŁZON tworzyła jawny Komitet Organizacyjny Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność” Ziemi Łódzkiej.

Wieloletnia działaczka Towarzystwa Przyjaciół Łodzi od 1975, członek Zarządu i przewodnicząca Sekcji Teatralnej TPŁ. Przez wiele lat propagowała teatr wśród młodzieży szkolnej, organizując doroczne konkursy: na Szkolną Recenzję Teatralną oraz "Teatr Nowy – naszym teatrem”. W ramach Sekcji Teatralnej TPŁ przygotowywała obchody Międzynarodowego Dnia Teatru, wieczory wspomnień "Cieniom sceny łódzkiej”, a także liczne spotkania aktorów w szkołach i domach kultury w Łodzi.

Laureatka Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi” w 1995.

Matka Łukasza Nicpana – polonisty i tłumacza literatury angielskojęzycznej oraz Agnieszki Gmitrowicz – psychiatry, dr hab. n. med. profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownika Kliniki Psychiatrii Młodzieżowej UM w Łodzi, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

pochowana w Łodzi na Cmentarzu św. Anny na Zarzewie, przy ul. Lodowej 78.