ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 370

Kościół św. Marii Magdaleny w Chorzowie

Kościół Świętej Marii Magdaleny w Chorzowie – rzymskokatolicki kościół parafialny w Chorzowie, w województwie śląskim. Należy do dekanatu Chorzów archidiecezji katowickiej. Mieści się przy ulicy Bożogrobców.

Ulica Johna Baildona w Katowicach

Ulica Johna Baildona w Katowicach − jedna z ulic w katowickiej dzielnicy Dąb, powstała w latach 2004−2005 w wyniku budowy centrum handlowego Silesia City Center i osiedla Dębowe Tarasy, łącząca je z ul. Chorzowską. Ulica nosi imię Johna Baildona ...

Kościół Olausa Petriego w Örebro

Kościół Olausa Petriego w Örebro – kościół parafialny ewangelicko-luterańskiego Kościoła Szwecji, położony w Örebro, w parafii Olaus Petri församling, należącej do diecezji Strängnäs. Jest dedykowany średniowiecznemu reformatorowi religijnemu, Ol ...

Kościół św. Jana w Malmö

Kościół św. Jana w Malmö – kościół parafialny szwedzkiego Kościoła ewangelicko-luterańskiego, należący do parafii Malmö Sankt Johannes församling w Malmö. Otrzymał wezwanie św. Jana. Kościół położony jest w centrum Malmö przy ul. Kapellgatan 6. K ...

Kościół św. Krzyża w Braniewie

Kościół Świętego Krzyża – rzymskokatolicki kościół w parafii św. Krzyża w Braniewie należącej do dekanatu Braniewo archidiecezji warmińskiej. Jeden z rejestrowanych zabytków miasta. Historia sanktuarium Świętego Krzyża w Braniewie sięga 1625 roku ...

Matjasz ze Zboisk

Matjasz ze Zboisk, Matjasz Czarny, Matiasz z Tyrawy "zupparius salis de Tirawa" – szlachcic polski herbu Gozdawa. Właściciel żup solnych i młyna w Tyrawie, asesor sądu grodzkiego w Sanoku - 14 października 1424, drugi po staroście. Syn Piotra. W ...

Ratusz w Oleszycach

Ratusz w Oleszycach – zabytkowa siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach, w województwie podkarpackim. Mieści się pośrodku Rynku. Jest to budynek murowany, wzniesiony w 1727 roku. W XIX wieku został przebudowany. Został wybudowany na planie cz ...

Kościół św. Jana Chrzciciela w Pilźnie

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela − gotycka fara miasta Pilzna, zbudowana w XIV wieku. Historia pilźnieńskiej parafii sięga 1256 roku. Została założona przez benedyktynów z opactwa w Tyńcu. Obecny kościół parafialny został zbudowany około 1364 rok ...

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pilźnie

Kościół karmelitów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny − kościół przy klasztorze karmelitów w Pilźnie, zbudowany w 1. połowie XV wieku dla augustianów. Klasztor i kościół augustianów powstały w Pilźnie z fundacji króla Władysława Jagiełły ...

Dekanat podkarpacki

Dekanat podkarpacki – dekanat diecezji krakowsko-częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP, obejmujący swoim zasięgiem niemal cały obszar województwa podkarpackiego. Siedziba dekanatu znajduje się w Sanoku.

Powiat ropczycko-sędziszowski

Powiat ropczycko-sędziszowski – powiat w Polsce, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ropczyce.

Cerkiew Świętych Kosmy i Damiana w Zapałowie

Cerkiew pod wezwaniem Świętych Kosmy i Damiana – prawosławna cerkiew parafialna w Zapałowie. Należy do dekanatu Przemyśl diecezji przemysko-gorlickiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Dawna świątynia greckokatolicka, wzniesiona ...

Kolegiata Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Bożego Ciała w Strzyżowie

Kolegiata Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Strzyżów diecezji rzeszowskiej. Parafia została erygowana w 1401 roku, natomiast świątynia została wybudowana w II połowie ...

Kościół Matki Bożej Bolesnej w Jarocinie

Kościół Matki Bożej Bolesnej − rzymskokatolicki kościół parafialny należący do parafii pod tym samym wezwaniem. Świątynia została wzniesiona w latach 1911–1913. Pracami budowlanymi kierował Aleksander Krajewski z Radomyśla nad Sanem. Budowla zost ...

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sieniawie

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Sieniawa archidiecezji przemyskiej. Jest to świątynia wzniesiona w latach 1719-1749 na miejscu dawnej, drewnianej budowli ufundowanej przez ...

Kościół św. Jana Chrzciciela w Radomyślu nad Sanem

Kościół świętego Jana Chrzciciela – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Gorzyce diecezji sandomierskiej. Jest to świątynia wzniesiona w 1828 roku. Na początku XX wieku i w 1984 roku była restaurowana. Budowla jest drewniana, ...

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielopolu Skrzyńskim

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Wielopole Skrzyńskie diecezji rzeszowskiej. Obecna świątynia została wzniesiona zapewne w 1678 roku i ufundowana przez księdza Macieja Kłosi ...

Kościół Świętego Wawrzyńca w Rymanowie

Kościół Świętego Wawrzyńca – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Rymanów archidiecezji przemyskiej. Świątynia w stylu barokowym została wzniesiona dzięki staraniom Józefa z Tenczyna Ossolińskiego w 1779 roku. Budowla została ...

Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej w Pruchniku

Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej w Pruchniku - najstarsze zachowane wzmianki o prawosławnej cerkwi w Pruchniku sięgają 8 kwietnia 1611 roku gdy Jan Świętosławski i Piotr Broniewski pozwalają wybudować na zakupionym gruncie cerkiew i utrzymywać ducho ...

Cmentarz żydowski w Pruchniku

Cmentarz żydowski w Pruchniku – kirkut powstał w XVII wieku. Miał powierzchnię 0.4 ha. Mieścił się poza miastem, na północ od niego, przy drodze do Hawłowic i Rozborza. W czasie II wojny światowej nekropolia została zniszczona przez nazistów. Wyk ...

Dekanat Pruchnik

Dekanat Pruchnik – jeden z dekanatów archidiecezji przemyskiej. W skład dekanatu Pruchnik wchodzą: Pruchnik, pw. św. Mikołaja Biskupa Tapin, pw. MB Wspomożenia Wiernych Pełnatycze, pw. Ofiarowania NMP Tuligłowy, pw. św. Mikołaja Biskupa Boratyn, ...

Kościół św. Mikołaja Biskupa i Matki Bożej Częstochowskiej w Rokietnicy

Kościół świętego Mikołaja Biskupa i Matki Bożej Częstochowskiej - rzymskokatollicki kościół parafialny należący do parafii pod tym samym wezwaniem. Jest to świątynia wzniesiona na przełomie XV i XVI wieku, następnie została przebudowana w 1604 ro ...

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu

Kościół powstał, jako kolejny w parafii o historii sięgającej końca XII wieku, na miejscu poprzedniego, zagrożonego katastrofą budowlaną. Fundatorem budowli był ówczesny właściciel Przecławia, hrabia Stanisław Rey. Konsekrował ją w 1886 roku bisk ...

Kładka w Przemyślu

Kładka w Przemyślu – kładka pieszo-rowerowa na Sanie w Przemyślu, łącząca ulice Wybrzeże Józefa Piłsudskiego z Wybrzeżem Ojca Św. Jana Pawła II. Montaż przeprawy odbywał się na terenie zalewowym, równolegle do brzegów rzeki, a następnie kładka zo ...

Most Brama Przemyska

Most Brama Przemyska w Przemyślu – drogowy most wantowy przez rzekę San w ciągu wschodniej obwodnicy Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28. Obwodnica pozwala wyeliminować ruch tranzytowy z centrum miasta i ułatwia dojazd do ...

Most im. Orląt Przemyskich w Przemyślu

Most im. Orląt Przemyskich w Przemyślu – drogowy most stalowy zespolony przez San w Przemyślu. W latach 1777-1779 Jan Gross wybudował stały most drewniany, który "spoczywał na trzech kamiennych filarach, był cały dachem pokryty i mierzył 80 sążni ...

Synagoga Zasańska w Przemyślu

Synagoga Zasańska w Przemyślu – synagoga w Przemyślu znajdująca się na Zasaniu przy Placu Unii Brzeskiej 6. Przez 47 lat była centrum religijnym i socjalnym zasymilowanej ludności żydowskiej na Zasaniu. Obecnie jest jedną z dwóch zachowanych woln ...

Dom Robotniczy

Dom Robotniczy - budynek w centrum Przemyśla wybudowany w latach 1911-1913. Inicjatorem budowy był Herman Liberman, który został jego dyrektorem. Fundusze na budowę pochodziły ze składek Partii Socjalistyczno-Demokratycznej. Pierwszy w Galicji oś ...

Kościół i klasztor Karmelitów bosych w Przemyślu

Kościół pw. św. Teresy i klasztor Karmelitów bosych w Przemyślu - późnorenesansowy XVII-wieczny zespół klasztorny karmelitów bosych i kościół pw. św. Teresy z Avila położony przy ulicy Karmelickiej. Usytuowany na wzgórzu, jako jedna z najwyżej po ...

Kościół św. Antoniego Padewskiego w Przemyślu

Kościół św. Antoniego Padewskiego w Przemyślu – kościół wybudowany w XVII wieku w stylu barokowym, użytkowany przez Zakon Franciszkanów nazywanych w Przemyślu Reformatami. W 1627 w miejscu dzisiejszego kościoła powstał drewniany kościółek z klasz ...

Stara Synagoga w Przemyślu

Stara Synagoga w Przemyślu – nieistniejąca synagoga znajdująca się w Przemyślu przy ulicy Jagiellońskiej 33, w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej. Przez około 350 lat była centrum duchowym, socjalnym oraz edukacyjnym przemyskich Żydów.

Kościół Franciszkanów w Przemyślu

Kościół św. Marii Magdaleny i Matki Bożej Niepokalanej i przylegający do niego klasztor franciszkanów – kompleks sakralny znajdujący się w Przemyślu przy ulicy Franciszkańskiej.

Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Przemyślu

Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Przemyślu – kościół i klasztor sióstr Karmelitanek bosych, znajdujący się w Przemyślu, w województwie podkarpackim. Zespół klasztorny położony jest na zboczu Wzgórza Tatarskiego i jest najwyżej położonym obiekte ...

Kościół Salezjanów w Przemyślu

Kamień węgielny pod kościół wmurowano 4 maja 1913, a poświęcenia dokonał biskup św. Józef Sebastian Pelczar. Do wybuchu I wojny światowej wzniesiono nawy. W latach 1922-23 położono gotyckie sklepienie. Kościół został poświęcony 16 listopada 1923, ...

Lipowica (Pogórze Dynowskie)

Lipowica – szczyt o wysokości 343 m n.p.m. w południowo-wschodniej części Pogórza Dynowskiego, położony w granicach administracyjnych Przemyśla. Jego południowe stoki opadają ku dzielnicy Lipowica. Na szczycie znajdują się pozostałości Fortu N XV ...

Kruhel (szczyt)

Kruhel – widokowy szczyt o wysokości 364 m n.p.m. w północno-wschodniej części Pogórza Przemyskiego. Jest najwyższym wzniesieniem w granicach administracyjnych Przemyśla. Jego stoki opadają: na południowy zachód – ku Przełęczy pod Wapielnicą, zaś ...

Szew transeuropejski

Szew transeuropejski – wielki szew tektoniczny na obszarze Europy, w granicach płyty eurazjatyckiej. Stanowi obszar graniczny między platformą wschodnioeuropejską i platformą paleozoiczną Europy Zachodniej.

Hucisko Nienadowskie

Miejscowość jest położona w północno-wschodniej części gminy Dubiecko. Przez środek wsi przepływa potok Kamieniec. Dookoła wsi wznoszą się wzgórza do około 450 m n.p.m.

Rodos (wyspa)

Rodos – wyspa na Morzu Egejskim, o powierzchni 1.4 tys. km², największa w archipelagu Dodekanezu. Leży w administracji zdecentralizowanej Wyspy Egejskie, w regionie Wyspy Egejskie Południowe, w jednostce regionalnej Rodos, w gminie Rodos. Nazwa w ...

Biała Góra (Góry Słonne)

Biała Góra – góra znajdująca się w paśmie Gór Słonnych, najwyższe wzniesienie grupy Orlego Kamienia Pasma Olchowieckiego w zachodniej części Gór Sanocko-Turczańskich, wznosi się bezpośrednio nad Sanokiem. W źródłach historycznych góra wspomniana ...

Szpiegowska rodzinka

Szpiegowska rodzinka – brytyjski serial fabularny. Jest to komediowy serial fabularny z drobnymi elementami fantastyki. W Wielkiej Brytanii serial ten emitowany jest na kanale Boomerang. Premierowy odcinek serialu został wyemitowany 3 grudnia 200 ...

Felczyńscy

Felczyńscy – rodzina ludwisarzy odlewających dzwony pochodząca z Kałusza i prowadząca odlewnie w Przemyślu i Taciszowie. Przedstawiciele: Jan Felczyński 1887–1948, właściciel odlewni w Kałuszu, ojciec Wacława 1922–2013, Ludwika zm. 1942, Jerzego ...

II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Szkoła rozpoczęła działalność jako państwowe męskie II Gimnazjum Klasyczne. Budynek szkoły znajdował się na Zasaniu, przy ówczesnej ul. św. Józefa obecnie ul. ks. Piotra Skargi. W 1912 przeprowadzono pierwszy egzamin maturalny. Wiosną 1918 harcer ...

Stanisław Tarnawski (chorąży sanocki)

Stanisław Tarnawski – chorąży Ziemi Sanockiej, syn Stanisława i Katarzyny Stadnickiej herbu Szreniawa, brat Teodora żonaty z Dorotą Herburt. Właściciel wielu wsi na Ziemi Sanockiej: m.in. Zagórza, Osławy, Wielopola, Olchowy, Smolnicy, Tarnawy, Su ...

Jolanta Sawicka

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, kształciła się podyplomowo w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2003–2015 pozostawała sekretarzem zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Po ...

Paweł Sęk

Paweł Sęk pochodzi z Przemyśla, gdzie ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego oraz Państwową Szkołę Muzyczną II Stopnia im. A. Malawskiego. W 2000 r. ukończył Berklee College of Music w Bostonie. Od 2000 działał w Now ...

Adam Klein

Po raz pierwszy pojawił się w aktach Akademii Krakowskiej 20 maja 1749 jako towarzysz sztuki drukarskiej. Po okresie ok. 2.5 roku 11 października 1751 wpisany w rejestr zawodu drukarskiego. Pracę rozpoczął w drukarni Akademii Krakowskiej, a nastę ...

Stanisław Nehrebecki

Stanisław Nehrebecki – żołnierz Legionów Polskich. Uczestnik I wojny światowej. Kawaler Orderu Virtuti Militari.

Zakłady Automatyki POLNA

Zakłady Automatyki "POLNA" – polskie przedsiębiorstwo przemysłu elektromaszynowego z siedzibą w Przemyślu, producent wyrobów z dziedziny automatyki przemysłowej, automatyki ciepłowniczej, centralnego smarowania, oraz medycznej. Akcje spółki notow ...

Małgorzata Marcinkiewicz

Z zawodu chemik z wykształceniem średnim. W 1981 ukończyła Zespół Szkół Chemicznych w specjalności operatora procesów w przemyśle chemicznym. Zajęła się działalnością gospodarczą, prowadziła sklepy w różnych branżach, następnie zaczęła współpracę ...