ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 338

Inspektorat Straży Celnej "Sącz”

Inspektorat Straży Celnej "Sącz” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1921–1927.

40 Komenda Odcinka Nowy Sącz

40 Komenda Odcinka sformowana została w 1945 roku w strukturze 9 Oddziału Ochrony Pogranicza. Służbę graniczną objęła 8 listopada 1945 roku. We wrześniu 1946 roku odcinek wszedł w skład Krakowskiego Oddziału WOP nr 9. Jesienią 1946 roku przeniesi ...

Dekanat Straży Granicznej

17 czerwca 1994 roku bp polowy Sławoj Leszek Głódź powołał dekanat Straży Granicznej, w którego skład początkowo wchodziła parafia św. Mateusza Ewangelisty w Kętrzynie i pięć ośrodków duszpasterskich. W latach 1998-2000 ośrodki duszpasterskie w C ...

26 Brygada WOP

26 Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza została sformowana podstawie rozkazu nr 043/org. Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z 3 czerwca 1950 roku, na bazie 15 Brygady Ochrony Pogranicza. Nowa numeracja batalionów i brygad weszła w życie z dniem 1 st ...

26 Przemyski Oddział WOP

W 1957 roku na bazie Grupy Manewrowej i Samodzielnego Oddziału Zwiadowczego sformowano 26 Oddział WOP. Sztab i sekcję polityczną sformowano w oddziale dopiero w 1958 roku. W 1964 roku oddział przyjął do ochrony część wschodnią odcinka Karpackiej ...

9 Oddział Ochrony Pogranicza

Sformowany przez Krakowski Okręg Wojskowy rozkazem dowódcy okręgu – gen. Mikołaja Prus-Więckowskiego w składzie sześciu komendantur odcinków i 30 strażnic o stanie 2934 wojskowych i 23 kontraktowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami Oddział miał ...

Karpacka Brygada WOP

Sformowana jako 3 Karpacka Brygada WOP na bazie 3 Brygady WOP na podstawie zarządzenia MSW nr 075/58 z 22 kwietnia 1958. Sztab brygady stacjonował w Nowym Sączu. W 1961 roku dowództwo miało kryptonim Nokturn. Rozformowana 15 maja 1991. Na jej baz ...

3 Brygada WOP

Sformowana w 1950 na bazie 19 Brygady Ochrony Pogranicza, na podstawie rozkazu MBP nr 043/org z 3 czerwca 1950. Nowa numeracja batalionów i brygad weszła w życie z dniem 1 stycznia 1951 roku. Sztab brygady stacjonował w Krakowie. W 1956 roku prze ...

Mużeń

Mużeń – wzniesienie na północny wschód od Nowego Sącza, pomiędzy jego przedmieściami a wsią Piątkowa. Na szczycie stoi telewizyjna stacja retransmisyjna. Z góry rozciągają się widoki na Kotlinę Sądecką oraz Beskid Sądecki i częściowo na Beskid Ni ...

Winna Góra (Nowy Sącz)

Winna Góra – wzniesienie na terenie Nowego Sącza, w dzielnicy Biegonice. Pod względem geograficznym znajduje się w mezoregionie Kotlina Sądecka. W północno-zachodniej części wzgórza Winna Góra, w pobliżu ujścia rzeki Poprad do Dunajca funkcjonowa ...

Łubinka

Łubinka – potok, prawobrzeżny dopływ Dunajca o długości 16.88 km. Ma źródła w miejscowości Mogilno w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Korzenna. Spływa początkowo w kierunku południowo-zachodnim, od ujścia Zarębianki zmi ...

Nadleśnictwo Nawojowa

Nadleśnictwo Nawojowa – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Nawojowej w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim. Nadleśnictwo obejmuj ...

Nawojowa (gmina)

Nawojowa – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Nawojowa. Sąsiaduje z gminami Kamionka Wielka, Łabowa, Piwniczna-Zdrój, Rytro, S ...

Wincenty Grodzicki

Po ukończeniu gimnazjum w Nowym Sączu wstąpił do seminarium i w 1849 roku przyjął święcenia kapłańskie we Włocławku. Komitet Centralny Narodowy powołał go na Cywilnego Naczelnika powstania styczniowego w Warce. Został aresztowany 10 października ...

Falkowa (Nowy Sącz)

Falkowa – osiedle we wschodniej części Nowego Sącza, położone na wzgórzach Pogórza Rożnowskiego. Położona między Kamienicą Nawojowską a potokiem Łubinka, graniczy z osiedlami Gołąbkowice, Piątkowa, Gorzków, Zawada oraz miejscowościami Kunów, Piąt ...

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu

Bank powstał 19 kwietnia 1912 jako Towarzystwo Kredytowo-Robotnicze w Nowym Sączu, a jego rejestracja nastąpiła 15 lipca tego roku. Założony został przez robotników kolejowych. W 1922 zmieniono nazwę na Spółdzielnia Kredytowo-Robotnicza w Nowym S ...

Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa

Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa – istniejące od 1948 przedsiębiorstwo państwowe w Nowym Sączu, specjalizujące się w eksploatacji i przetwarzania złóż kruszywa.

Sądeckie Zakłady Napraw Autobusów

Sądeckie Zakłady Napraw Autobusów – istniejące w latach 1979–1991 w Nowym Sączu przedsiębiorstwo państwowe specjalizujące się w naprawach autobusów, a następnie samochodów.

Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych NOWOMAG

Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych "NOWOMAG” – istniejące w okresie 1976–2003 w Nowym Sączu przedsiębiorstwo państwowe, specjalizujące się w produkcji urządzeń i elementów na potrzeby górnictwa oraz elektrowni wiatrowych.

Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe

Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe "SZEW” – istniejące w okresie 1960–1991 w Nowym Sączu przedsiębiorstwo państwowe specjalizujące się w wytwarzaniu mas, elektrod węglowych, następnie elektrod grafitowych i katod węglowych dla przemysłu hutniczego.

Nowosądeckie Zakłady Przemysłu Terenowego

Nowosądeckie Zakłady Przemysłu Terenowego – istniejące w okresie 1951–1976 w Nowym Sączu przedsiębiorstwo państwowe specjalizujące się w produkcji sprzętu rolniczego oraz prowadzące działalność drukarską i stolarską.

Sądeckie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego

Sądeckie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "SZPOW” – istniejące w okresie od początku lat 50. XX wieku do 1989 w Nowym Sączu przedsiębiorstwo państwowe specjalizujące się w przetwórstwie owoców i warzyw.

Fakro

Fakro – międzynarodowa korporacja działająca w branży budowlanej, produkująca okna dachowe, okna pionowe, świetliki, schody strychowe i inne produkty do zabudowy poddasza. Firma została założona w 1991 w Nowym Sączu przez Ryszarda Florka, jego żo ...

Orion Kolej

Firma Handlowo Usługowa "Orion Kolej” Krzysztof Warchoł – polskie przedsiębiorstwo z branży kolejowej z siedzibą w Nowym Sączu. Przedsiębiorstwo powstało w 1997 roku jako warsztat zajmujący się przeglądami i naprawami lokomotyw spalinowych, ale z ...

Dekanat Nowy Sącz Centrum

Dekanat Nowy Sącz Centrum – dekanat wchodzący w skład diecezji tarnowskiej. W skład dekanatu wchodzą parafie: Parafia św. Jana Pawła II w Nowym Sączu Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika w Siennej Parafia św. Alberta Chmielowskiego w Librant ...

Dekanat Nowy Sącz Zachód

Dekanat Nowy Sącz Zachód – dekanat wchodzący w skład diecezji tarnowskiej. W skład dekanatu wchodzą parafie: Parafia Imienia Najświętszej Maryi Panny w Chomranicach Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa w Brzeznej Parafia Najświętszej Ma ...

Dekanat Stary Sącz

Dekanat Stary Sącz – dekanat wchodzący w skład diecezji tarnowskiej. Dekanat składa się z parafii: Stary Sącz - Parafia św. Elżbiety Węgierskiej Przysietnica - Parafia św. Jana Chrzciciela w Przysietnicy Moszczenica Niżna - Parafia św. Mikołaja w ...

Flaga Nowego Sącza

Flaga Nowego Sącza – jeden z symboli miejskich Nowego Sącza w postaci flagi. Ustanowiona uchwałą rady miejskiej nr XLV/467/17 z 17 października 2017 roku.

Herb Nowego Sącza

Herb Nowego Sącza przedstawia w błękitnym polu postać św. Małgorzaty, stojącej na grzbiecie zielonego smoka. Św. Małgorzata ubrana jest w białą suknię, na ramiona ma zarzucony czerwony płaszcz. Jej głowę zdobi złota korona i nimb. W prawej ręce t ...

Nowy Sącz (stacja kolejowa)

Nowy Sącz – główna stacja kolejowa w Nowym Sączu, w województwie małopolskim. Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca regionalnego. W roku 2018 stacja obsługiwała ok. 1300 pasażerów na dobę.

Newag 311D

Newag 311D – ciężka towarowa lokomotywa spalinowa produkowana w zakładach Newag w Nowym Sączu. Spalinowóz jest współczesną modernizacją lokomotyw serii ST44 Przez kolejarzy i miłośników kolei zwana Robogagarinem, Batmanem, Transformersem albo Lor ...

Linia kolejowa nr 104

Linia liczy 77 km długości. Trasa jest określana jako typowo górska, z nachyleniami do 27 promili. Pokonaniu przeszkód terenowych służy 19 większych mostów i wiaduktów, z których najdłuższy – mierzący 300 metrów most – umożliwia przekroczenie rze ...

Newag 19WE

Newag 19WE – normalnotorowy czteroczłonowy elektryczny zespół trakcyjny produkowany w latach 2008-2010 w zakładach Newag w Nowym Sączu. Powstały w sumie 4 sztuki, które są eksploatowane w SKM Warszawa. Prototyp 19WE po dostawieniu dwóch członów ś ...

Linia kolejowa nr 96

Linia kolejowa nr 96 – linia znaczenia państwowego łącząca stację Tarnów z przystankiem Leluchów. W całości jest zelektryfikowana. Linia ta jest popularnie określana jako "kryniczanka”. Na wielu odcinkach wzdłuż linii kolejowej płynie rzeka Popra ...

Newag Nevelo

Newag Nevelo – prototyp tramwaju niskopodłogowego wyprodukowany w 2012 w zakładach Newag w Nowym Sączu. Jego premiera miała miejsce 11 kwietnia 2012 w Poznaniu, a od czerwca 2013 pojazd jest testowany w Krakowie.

Newag 15D/16D

Newag 15D/16D – normalnotorowa lub szerokotorowa lokomotywa spalinowa, produkowana przez Newag w Nowym Sączu w drodze głębokiej modernizacji lokomotyw serii SM48, z których pozostawiono jedynie ostoję, wózki jezdne, zbiorniki paliwa i silniki tra ...

Newag 14WE

Newag 14WE – normalnotorowy trójczłonowy elektryczny zespół trakcyjny wyprodukowany w latach 2005–2007 w liczbie 9 sztuk przez Newag z Nowego Sącza. Jednostki eksploatowane są przez Szybką Kolej Miejską w Warszawie, Przewozy Regionalne, Koleje Śl ...

5 Pułk Piechoty (LP)

W nocy z 5 na 6 sierpnia 1914 roku, na teren Królestwa Polskiego wkroczyła 1 kompania kadrowa. W kolejnych dniach dołączyły do niej pozostałe oddziały. 18 sierpnia 1914 roku Józef Piłsudski wydał rozkaz w sprawie utworzenia 1 pułku piechoty w skł ...

Electroputere 060DA

Electroputere 060DA i 062DA – ciężka lokomotywa spalinowa produkowana w latach 1959–1987 w zakładach Electroputere w miejscowości Craiova w Rumunii. Jest eksploatowana na kolejach państwowych m.in. Rumunii, Bułgarii, Chin, Polski, a także przez p ...

Pacific nr 2179

Nr 2179 – parowóz wąskotorowy o układzie osi 2C1, zbudowany w belgijskiej firmie Ateliers Métallurgiques, eksploatowany w Polsce po II wojnie światowej, obecnie zachowany w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji koło Żnina.

Lotnisko Nowy Targ

Lotnisko Nowy Targ – sportowe lotnisko cywilne położone w Nowym Targu. Należy do Aeroklubu Nowy Targ. Jest to najwyżej położone lotnisko w Polsce.

Nowy Targ (stacja kolejowa)

Linia kolejowa do Zakopanego została otwarta 25 października 1899 roku. Szlak kolejowy do Suchej Góry został otwarty w dniu 1 lipca 1904 roku. W miejscowości została wybudowana parowozownia. Dodatkowo do nawadniania parowozów zbudowana została wi ...

Ratusz w Nowym Targu

Pierwszy ratusz w Nowym Targu był wzniesiony z drewna w XVI wieku; w 1784 roku pierwotny budynek został zniszczony w wyniku pożaru. Po tym zdarzeniu starosta sądecki nakazał odbudowę miasta, podjęto także decyzję o wzniesieniu nowego ratusza, któ ...

Kościół św. Katarzyny w Nowym Targu

Kościół świętej Katarzyny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Nowy Targ archidiecezji krakowskiej. Świątynia została ufundowana podczas lokacji miasta na prawie magdeburskim w 1346 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. Sto ...

Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej

Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza – utworzona w 1996 r. uczelnia niepubliczna z siedzibą w Bielsku-Białej, prowadząca studia I stopnia na kierunkach: kosmetologia i architektura wnętrz. Jest wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod ...

Hotel Radisson Blu w Gdańsku

Hotel Radisson Blu – pięciogwiazdkowy hotel w Gdańsku, zlokalizowany w obrębie historycznego zespołu miejskiego - Głównego Miasta, przy reprezentacyjnej Drodze Królewskiej - przy Długim Targu, oddalony od Dworca Głównego o 1.5 km. Należy do międz ...

Nowy Kleparz

Nowy Kleparz – trójkątny plac targowy w Krakowie znajdujący się na północ od Starego Miasta, pomiędzy ulicą Długą i Aleją Juliusza Słowackiego. Jest też ważnym węzłem przesiadkowym dla autobusów i tramwajów. Ukształtował około 1320 roku jako plac ...

Ulica św. Wita we Wrocławiu

Ulica Świętego Wita – ulica położona we Wrocławiu na Starym Mieście, w jego wschodniej części. Łączy plac Nowy Targ z ulicą Wita Stwosza. Ma 151 m długości.

Forum Romanum

Forum Romanum, inna nazwa to Forum Magnum – najstarszy plac miejski w Rzymie, otoczony sześcioma z siedmiu wzgórz: Kapitolem, Palatynem, Celiusem, Eskwilinem, Wiminałem i Kwirynałem. Główny polityczny, religijny i towarzyski ośrodek starożytnego ...

Kamienica Pod Złotą Trójcą Świętą we Wrocławiu

Kamienica Pod Złotą Trójcą Świętą lub Pod Trójcą Świętą, znana również jako Apteka pod Podwójnym Złotym Orłem – kamienica na wrocławskim rynku, na jego północnej pierzei zwanej Targiem Łakoci.