ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 318

Surowica (województwo podkarpackie)

Surowica – nieistniejąca już dziś wieś w województwie podkarpackim, w krośnieński, w gminie Jaśliska, w Beskidzie Niskim, u ujścia potoku Moszczańca do Wisłoka z lewego brzegu. Miejscowość figuruje w rejestrze TERYT jako wieś. Do 31 grudnia 2016 ...

Cmentarz żydowski w Wąwolnicy

Cmentarz żydowski w Wąwolnicy – kirkut społeczności żydowskiej niegdyś zamieszkującej Wąwolnicę, w województwie lubelskim, w Polsce. Powstał prawdopodobnie pod koniec pierwszej ćwierci XIX w. Cmentarz ma powierzchnię 0.9 ha. Został zniszczony pod ...

Apostolska Administracja Łemkowszczyzny

Apostolska Administracja Łemkowszczyzny – samodzielna jednostka terytorialna Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Administratura istniała w latach 1934–1947. Podlegała bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Sp. z o.o. – byłe przedsiębiorstwo z siedzibą w Puławach zajmujące się transportem zbiorowym. PKS Puławy było największym przewoźnikiem autobusowym na terenie powiatu puławskiego. Jego obszar d ...

Miejski Zakład Komunikacji w Puławach

Uruchomienie w Puławach w latach 60. XX wieku Zakładów Azotowych narzuciło konieczność organizacji dojazdu do pracy dla licznej grupy pracowników tego przedsiębiorstwa. W początkowym okresie pracowników dowoziły specjalne miejskie autobusy PKS oz ...

Puławy Miasto

Puławy Miasto – przystanek osobowy w Puławach, w województwie lubelskim, w Polsce. Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca regionalnego. W roku 2017 stacja obsługiwała 300–499 pasażerów na dobę. Na przystanku zatrzymują się wszystkie pociągi ...

CTL Kolzap

CTL Kolzap Sp. z o.o. − polski przewoźnik kolejowy wchodzący w skład grupy CTL Logistics. Firma powstała w 2004 roku. Została utworzona przez CTL Logistics i Zakłady Azotowe Puławy z przekształcenia Zakładu Transportu Kolejowego Zakładów Azotowyc ...

Droga wojewódzka nr 801

Droga wojewódzka nr 801 – droga wojewódzka klasy G w województwach: mazowieckim i lubelskim o długości 124 km łącząca Warszawę z Puławami zwana w regionie Trasą Nadwiślańską. Droga przebiega przez 5 powiatów: miasto Warszawa, otwocki, garwoliński ...

Linia kolejowa nr 82

Linia kolejowa nr 82 Bąkowiec – Puławy Azoty – niezelektryfikowana, jednotorowa linia kolejowa o długości 24.635 km. Linia została wybudowana w latach 60. jako przedłużenie istniejącej linii do Wysokiego Koła, której początki sięgają 1915 r. Było ...

Melamina

Melamina – aromatyczny związek chemiczny z grupy amin, pochodna triazyny, trimer cyjanamidu. Jest bezbarwną substancją krystaliczną. Ma postać białego proszku, jest trudno palna, odporna na działanie wody, temperatury i światła. Ma wysoką twardoś ...

Selektywna redukcja niekatalityczna

Reagent przed wstrzyknięciem do komory spalania jest wcześniej odpowiednio przygotowany w module mieszającym i mierzącym. Moduł ten zawiera wszystkie niezbędne urządzenie pomiarowe i sterujące służące do kontroli przepływu i ciśnienia reagenta, p ...

Parafia Matki Bożej Różańcowej w Puławach

Parafia Matki Bożej Różańcowej w Puławach – parafia rzymskokatolicka w Puławach, należąca do archidiecezji lubelskiej i Dekanatu Puławy. Została erygowana 1 stycznia 1975. Obejmuje ulice: Baczyńskiego, Broniewskiego, Cichockiego, Filtrowa, Gałczy ...

Wojsko Polskie na Wschodzie (1914–1920)

W momencie wybuchu I wojny światowej w sierpniu 1914 wśród młodzieży polskiej powstała myśl stworzenia własnej armii. Ówczesne warunki nie pozwalały jednak na działania w tak szerokim zakresie. Ograniczano się więc początkowo do tworzenia oddział ...

Bitwa pod Puławami

Bitwa pod Puławami – bitwa stoczona 2 marca 1831 roku w czasie powstania listopadowego. Czterogodzinna bitwa piechoty polskiej dowodzonej przez porucznika Adama Plewakę i ppor. Apolinarego Nykę oraz batalion strzelców pod dowództwem płk. Juliusza ...

Wojsko Polskie Królestwa Kongresowego

Jego początku należy dopatrywać się w słynnej rozmowie delegacji polskich wojskowych z Aleksandrem I 13 kwietnia 1814 w Paryżu. Na pytanie, "czy wojsko zatrzyma kokardę narodową", cesarz odpowiedział twierdząco. Kolejnym faktem decydującym o przy ...

Struktura organizacyjna Wojska Polskiego w 1949

1 Warszawska Dywizja Piechoty Legionowo 15 Dywizja Piechoty – Olsztyn 50 pułk piechoty – Olsztyn 53 pułk piechoty – Ostróda 55 pułk artylerii lekkiej – Morąg 19 dywizjon artylerii przeciwpancernej – Olsztyn 46 batalion saperów – Olsztyn 54 pułk p ...

Organizacja pokojowa Wojska Polskiego II RP

Komendy Obozów Ćwiczeń: Barycz, Biedrusko, Brześć n. Bugiem, Czerwony Bór, Dęba, Grupa, Leśna, Pohulanka, Powursk, Raducz, Rembertów, Toruń; Komendy Miast: Brześć n. Bugiem, Grodno, Kraków, Lublin, Lwów, Łódź, Poznań, Przemyśl, Toruń, Warszawa, W ...

XXVII Batalion Saperów

XXVII batalion saperów został sformowany już w czasie pokoju we wrześniu 1921 roku w Puławach. Dowództwo batalionu składa się z oficerów 2 pułku Saperów Kaniowskich. 1 kompania powstaje z 3 kompanii III batalionu saperów, a 2 kompania z 3 kompani ...

11 Batalion Budowy Mostów

11 Samodzielny Batalion Budowy Mostów – samodzielny pododdział wojsk drogowych ludowego Wojska Polskiego. Batalion został sformowany w rejonie Siedlec na podstawie rozkazu Nr 8 Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego z 20 sierpnia 1944 roku, w skła ...

9 Pułk Ułanów (powstanie listopadowe)

9 Pułk Ułanów – pułk jazdy polskiej okresu zaborów. Od grudnia 1830 do 30 lipca 1831 pod nazwą 2 Pułku Jazdy Sandomierskiej. Do tej jednostki został wchłonięty 2 Pułk Jazdy Lubelskiego Wolnego Orła Białego, powstały z inicjatywy płk. Kazimierza O ...

1 Armia Wojska Polskiego

1 Armia Wojska Polskiego – ogólnowojskowy związek operacyjny formowany od lipca 1944 na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej. Utworzona 29 lipca 1944 z sił polowych 1 Armii Polskiej w ZSRR. Była częścią "Odrodzonego Wojska Polskiego”. Organizacyj ...

7 Kołobrzeski Pułk Piechoty

7 Kołobrzeski Pułk Piechoty – oddział piechoty ludowego Wojska Polskiego. Sformowany w Sielcach na podstawie rozkazu nr 95 dowódcy 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR z 27 grudnia 1943 w oparciu o sowiecki etat pułku strzeleckiego nr 04/501. ...

Kościół Przemienienia Pańskiego w Rachaniach

Kościół Przemienienia Pańskiego – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Tomaszów - Północ diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Budowa obecnej świątyni rozpoczęła się w 1769 roku i została ufundowana przez Annę z Bełżeckich i Adama ...

Pałac w Radzyniu Podlaskim

Pałac w Radzyniu Podlaskim wybudowano w latach 1685-1709 i przebudowano w latach 1750-59, w związku z czym powstała jedna z najpiękniejszych rezydencji okresu rokoka w Polsce.

Pałac Potockich w Lublinie

Pałac Potockich – pałac w Lublinie wzniesiony pomiędzy latami 1719 a 1734 dla Jerzego Potockiego. W 1790 roku pałac przeszedł w ręce skarbu państwa, obecnie jest własnością prywatnego inwestora.

Kościół św. Jozafata Kuncewicza w Rejowcu

Kościół Świętego Jozafata Kuncewicza – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Chełm – Zachód archidiecezji lubelskiej. Obecna świątynia murowana została wybudowana w latach 1906-1907 według projektu warszawskiego architekta Stef ...

Kościół św. Michała Archanioła w Rejowcu

Kościół świętego Michała Archanioła – rzymskokatolicki kościół cmentarny należący do parafii św. Jozafata Kuncewicza. Jeden z rejestrowanych zabytków miejscowości. Świątynia została wzniesiona jako cerkiew unicka. Budowla powstała na miejscu popr ...

Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka

Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka – projekt i szlak turystyczny propagujący zapoznawanie się z dziedzictwem drewnianej architektury sakralnej na terenie gmin skupionych w międzygminnym związku "Puszcza Zielonka”, finansowany ze ś ...

Uher

Uher – wieś w Polsce, położona w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Chełm. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa chełmskiego. Według Narodowego Spisu Powszechnego III 2011 r. liczyła 256 miesz ...

Dekanat kiszkowski

Dekanat kiszkowski - jest jednym z 30 dekanatów w archidiecezji gnieźnieńskiej. W jego skład wchodzą następujące parafie: Parafia św. Jana Chrzciciela w Kiszkowie Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Dąbrówce Kościelnej Parafia Wszyst ...

Kościół Trójcy Świętej w Rokitnie

Kościół Trójcy Świętej – rzymskokatolicki kościół w Rokitnie, należący do parafii pod tym samym wezwaniem, zajmujący budynek dawnej cerkwi unickiej, a następnie prawosławnej.

Dekanat błoński

Dekanat błoński – jeden z 25 dekanatów rzymskokatolickich archidiecezji warszawskiej wchodzącej w skład metropolii warszawskiej. Według stanu na maj 2020, dziekanem dekanatu był ks. kanonik Grzegorz Wieteska, proboszcz parafii św. Maksymiliana Ko ...

Dekanat śląski

Dekanat śląski – dekanat diecezji krakowsko-częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP, obejmujący swoim zasięgiem części województw: śląskiego oraz małopolskiego. Siedziba dekanatu znajduje się w Krzykawie-Małobądzu.

Dekanat Janów Podlaski

W skład dekanatu wchodzi 8 parafii. parafia św. Stanisława – Komarno parafia Niepokalanego Poczęcia NMP – Stara Kornica parafia Trójcy Świętej – Rokitno parafia św. Jana Apostoła – Klonownica Duża parafia św. Apostołów Piotra i Pawła – Pratulin p ...

Kościół św. Stanisława w Rossoszu

Kościół Świętego Stanisława – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Wisznice diecezji siedleckiej. Kościół został zbudowany w 1908 roku przez majstra Brodeckiego i ufundowany przez Andrzeja i Anastazję Pasternaków oraz Józefa P ...

Cmentarz żydowski w Rykach

Cmentarz żydowski w Rykach – znajduje się przy obecnej ul. Piaskowej i zajmuje powierzchnię 0.9 ha na której - wskutek dewastacji z czasów II wojny światowej - nie zachowały się żadne nagrobki. Od 1984 roku podejmowane są bezskuteczne starania ma ...

Kościół Najświętszego Zbawiciela w Rykach

Kościół Najświętszego Zbawiciela – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Ryki diecezji siedleckiej. Obecna murowana świątynia została wybudowana w latach 1908-1914 w stylu neogotyckim, dzięki staraniom księdza Jana Rozwadowskie ...

Kościół Przemienienia Pańskiego w Stężycy

Kościół Przemienienia Pańskiego – rzymskokatolicki kościół filialny należący do dekanatu Ryki diecezji siedleckiej. Kościół był częścią zabudowań klasztornych Franciszkanów. Klasztor został założony w 1591 roku. Zabudowania te były często niszczo ...

Kościół Przemienienia Pańskiego w Sawinie

Kościół Przemienienia Pańskiego – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Chełm – Zachód archidiecezji lubelskiej. Świątynia została zbudowana w latach 1731-1740 i ufundowana przez Barbarę z Podowskich Dłużewską, kasztelanową che ...

Parafia Przemienienia Pańskiego w Sawinie

Parafia Przemienienia Pańskiego w Sawinie – parafia rzymskokatolicka w Sawinie, należąca do archidiecezji lubelskiej i Dekanatu Chełm – Zachód. Mieści się przy ulicy Kościelnej.

Kościół św. Stanisława w Serokomli

Kościół Świętego Stanisława – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Adamów diecezji siedleckiej. Obecna świątynia murowana, została wzniesiona w latach 1930‒1940 w stylu eklektycznym, konsekrował ją w 1947 roku biskup siedlecki ...

Dekanat Adamów

W skład dekanatu wchodzi 8 parafii. Poizdów - parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela Wola Gułowska - parafia Nawiedzenia NMP; Sanktuarium Maryjne Adamów - parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Wojcieszków - parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa ...

Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Siedliszczu

Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Siedliszczu – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Siedliszcze archidiecezji lubelskiej. Pierwotnie była to cerkiew prawosławna wzniesiona w 1904 roku na miejscu cerkwi greckokatolickiej ...

Kościół Wszystkich Świętych w Siedliszczu

Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Siedliszczu – zabytkowy, drewniany kościół w Siedliszczu, w kraju morawsko-śląskim, w Czechach. Wybudowany przed 1638 na miejscu poprzedniego, również drewnianego.

Zamek w Hubkowie

Zamek w Hubkowie – ruiny zamku wybudowanego w XV wieku w Hubkowie na Wołyniu. Jego pierwszymi właścicielami byli Siemaszkowie, którzy mieli tu główną siedzibę.

Pałac w Pieniakach

Stary zamek został rozebrany lub przebudowany na parterowy pałac, wybudowany z ciosanego kamienia i cegły. Przebudowany po 1790 r. według projektu m.in. Merliniego i Fontany. Obecnie w ruinie.

Pałac w Łabuniu

W okazałym pałacu wybudowanym przez Józefa Gabriela Stempkowskiego, kasztelana i wojewodę kijowskiego, faworyta króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, odbywały się dawniej wspaniałe zabawy urządzane z anarchiczną wspaniałością przez srog ...

Pałac Steckich w Międzyrzeczu

Jan Kazimierz Stecki zm. w 1820 r. był chorążym wielkim koronnym, odznaczonym Orderem Orła Białego, właścicielem wsi: Łubianka, Maksymowicze, Martynowicze, Pawłowice, Steczanka i Worowicze, synem Kazimierza Steckiego zm. 1748 r., kasztelana kijow ...

Pałac w Młynowie

Pałac, kryty dachem czterospadowym, wybudowany w stylu klasycystycznym; od frontu posiadał portyk z sześcioma kolumnami zwieńczonymi tympanonem. Obiekt został uszkodzony podczas I wojny światowej oraz splądrowany w 1919 r. przez bolszewików. Ocal ...

Pilawin

Pilawin – nieistniejący folwark położony ok. 1 km na południe do wsi Suchowola na Ukrainie w rejonie nowogrodzkim obwodu żytomierskiego.