ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 312

Krypno (gmina)

Krypno – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie monieckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie białostockim. Siedziba gminy to Krypno Kościelne także Krypno. Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4170 osób.

Lachowo

Lachowo – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Kolno. W latach 1923-1954 i 1973-1976 miejscowość była siedzibą gminy Lachowo. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomż ...

Parafia św. Mikołaja w Narewce

Parafia św. Mikołaja – parafia prawosławna w Narewce, w dekanacie Hajnówka diecezji warszawsko-bielskiej. Na terenie parafii funkcjonuje 1 cerkiew: cerkiew św. Mikołaja w Narewce – parafialna

Parafia Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Dubinach

Parafia Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy – parafia prawosławna w Dubinach, w dekanacie Hajnówka diecezji warszawsko-bielskiej. Na terenie parafii funkcjonują 3 cerkwie i 1 kaplica: kaplica św. Tomasza w Dubinach – cmentarna cerkiew św. Pror ...

Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Lubartowie

Cerkiew św. Aleksandra Newskiego – nieistniejąca cerkiew prawosławna w Lubartowie. Cerkiew była jedną z kilkuset świątyń prawosławnych wzniesionych w całym Imperium Rosyjskim po uznanym za cudowne uratowaniu się rodziny carskiej z katastrofy kole ...

Kościół Dominikanów w Tarnopolu

Kościół Dominikanów pw. śś. Dominika, Wincentego z Ferrary i Jacka Odrowąża w Tarnopolu, obecnie katedra pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny archieparchii tarnopolsko-zborowskiej Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińsk ...

Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Lublinie

Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Lublinie – ewangelikalna wspólnota chrześcijańska działająca w Lublinie. Siedziba zboru znajduje się przy ulicy Probostwo 30. Zbór posiada placówkę w Lubartowie. Pastorem zboru jest Jacek Duda.

Linia kolejowa nr 30

Linia kolejowa nr 30 Łuków – Lublin Północny – linia kolejowa w województwie lubelskim. Zbudowana w latach 1894-1898 pierwotnie jako jednotorowa. Głównym jej zadaniem było szybkie przemieszczanie wojsk na wypadek wojny. Była nieczynna dla regular ...

Tr201

Tr201 – polskie oznaczenie parowozu towarowego amerykańskiej serii S160 nadane parowozom, które zostały przekazane Polsce w pomocy amerykańskiej UNRRA lub zostały zdobyte podczas wojny. Lokomotywy S160, które zostały przekazane Polskim Kolejom Pa ...

Pościsze

Pościsze – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski. Wieś była własnością starosty guzowskiego i nowomiejskiego Stanisława Opalińskiego, leżała w województwie podlaskim w 1673 roku. W lata ...

Dworzec autobusowy w Lublinie

Dworzec autobusowy w Lublinie – dworzec autobusowy obsługujący ruch lokalny i dalekobieżny, znajdujący się w Lublinie przy alei Tysiąclecia. Obiektem zarządza przedsiębiorstwo Lubelskie Dworce S.A. Właścicielem spółki jest województwo lubelskie. ...

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – jeden z sześciu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jego siedziba znajduje się przy ul. Akademickiej 13 w Lublinie.

Parafia Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Lublinie

Parafia Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Lublinie – parafia rzymskokatolicka w Lublinie, należąca do archidiecezji lubelskiej i Dekanatu Lublin – Północ. Została erygowana 9 listopada 1995. Obejmuje swoim zasięgiem całe osiedle im. ...

Kościół św. Agnieszki w Lublinie

Kościół świętej Agnieszki w Lublinie – rzymskokatolicki kościół wybudowany wraz z klasztorem augustianów w latach 1647-1667 na Kalinowszczyźnie, która stanowiła oddzielną jurydykę, rozbudowany po roku 1685, obecnie parafialny.

Kamienica przy ulicy Archidiakońskiej 4 w Lublinie

Kamienica Archidiakońska 4 – zabytkowa trzypiętrowa kamienica na Starym Mieście w Lublinie. Wpisana do rejestru zabytków pod numerem A/1022 z dnia 28.11.1990. Została zbudowana w 1918 roku na miejscu rozebranej na przełomie XVIII i XIX wieku kami ...

Dzielnica żydowska w Lublinie

Dzielnica żydowska w Lublinie – powstała na przełomie XIV i XV wieku dzielnica skupiająca się wokół Zamku Królewskiego w Lublinie, zamieszkana przez lubelskich Żydów. W latach 1942–1943 została wyburzona na rozkaz niemieckiego okupanta.

Kościół Najświętszego Zbawiciela w Lublinie

Kościół Najświętszego Zbawiciela – rzymskokatolicki kościół rektoralny znajdujący się na terenie cmentarza przy ulicy Unickiej w Lublinie. Wybudowany w roku 1935 jako kaplica pogrzebowa, reprezentuje styl klasycyzującego modernizmu o cechach naro ...

Kościół Świętego Ducha w Lublinie

Powstał w 1419 r. obok istniejącego już szpitala dla ubogich starców. Zbudowano go poza murami miasta. Konsekracji kościoła dokonano w 1421. Kościół był jednonawową budowlą z prezbiterium. W XVI w. zarząd nad kościołem przejęli rajcy lubelscy. Po ...

Ulica Krochmalna w Lublinie

Ulica Krochmalna w Lublinie – arteria komunikacyjna w Lublinie o długości ponad 2 km. Łączy dzielnicę Piaski z Czubami i Rurami. Stanowi główną drogę dzielnicy administracyjnej Za Cukrownią. Przebiega z jednej strony pomiędzy Bystrzycą a z drugie ...

Kościół i klasztor kapucynów w Lublinie

Kościół i klasztor kapucynów w Lublinie jest chronologicznie czwartą fundacją kapucyńską w Polsce. Wybudowano go w latach 1726-1733 z fundacji byłego marszałka wielkiego litewskiego, księcia Pawła Karola Sanguszki i jego żony Marianny z Lubomirsk ...

Dom mansjonarski w Lublinie

Dom mansjonarski, mansjonaria lub dom wikariuszy – XV-wieczny zabytek w zespole dawnego kościoła farnego pw. św. Michała na Starym Mieście w Lublinie, przy ul. Archidiakońskiej 9. W późniejszych czasach budynek był wielokrotnie przebudowywany, pr ...

Plac Dworcowy w Lublinie

Powstanie placu jest ściśle związane z budową Kolei Nadwiślańskiej i dworca PKP. Decyzję o przebiegu linii kolejowej na terenie Lublina i usytuowaniu dworca podjęto w marcu 1875. Budowę rozpoczęto 10 sierpnia 1875. Dworzec zaprojektował inż. Wito ...

Geomorfologia Lublina

Lublin jest położony w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, na styku czterech mezoregionów geomorfologicznych, które dolina Bystrzycy dzieli na dwie pary: zachodnią i wschodnią. Różnią się one znacznie zarówno charakterystyką skał powier ...

Śródmieście (Lublin)

Dzielnica położona jest w środkowo-północnej części Lublina, nad Bystrzycą i Czechówką, będącą jej dopływem. Główne ulice stanowią: Ul. Unicka Al. Józefa Piłsudskiego Ul. Krakowskie Przedmieście Ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza Ul. Lubartowska ...

Bystrzyca (dopływ Wieprza)

Bystrzyca – największy lewobrzeżny dopływ Wieprza, jedna z rzek Wyżyny Lubelskiej. Swoje źródła ma w Sulowie. Przepływa przez Lublin. Całkowita długość rzeki wynosi 70.3 km, a powierzchnia jej dorzecza 1315.5 km 2. Poniżej miejscowości Spiczyn uc ...

Szerokie (Lublin)

W dzielnicy dominuje zabudowa jednorodzinna oraz niewielkie budynki wielorodzinne i szeregowe. Siedzibę ma tam Lubelskie Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia. Dzielnica nie posiada publicznej placówki oświatowej. Pomimo bliskiej odległości do ...

Zemborzyce

Zemborzyce – dawniej wieś; obecnie jej część to najbardziej rozległa dzielnica Lublina położona w południowej części miasta. Do 1954 roku istniała gmina Zemborzyce.

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie jest to szkoła integralnie związana z rozwojem dzielnicy Dziesiąta, o dużym znaczeniu dla całego Lublina i okolic. Jej początki sięgają 23 czerwca 1948 roku, kiedy to pan Andrzej Misiuk k ...

Ziemia lubelska

Ziemia lubelska – polska jednostka terytorialna w średniowieczu. Poświadcza się znanych kasztelanów lubelskich od 1230 r. Jan Długosz przedstawiał, że ziemia lubelska była gęsto zasiedlona rolnikami i innymi osadnikami, jednakże napady sąsiednich ...

Jelcz PR110E

Jelcz PR110E – trolejbus produkowany przez polskie przedsiębiorstwa Jelcz z Jelcza-Laskowic oraz KPNA w latach 1980-1992. Konstrukcyjnie oparty został na bazie autobusu Jelcz PR110. Zbudowano łącznie 153 sztuk trolejbusów tego typu. Następcą tej ...

Żurawlów

Żurawlów – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Grabowiec. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa zamojskiego.

Czernawczyce

Czernawczyce – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie brzeskim,w rejonie brzeskim, sedziba administracyjna sielsowietu Czernawczyce.

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola – niepubliczna uczelnia w Lublinie działająca w oparciu o decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2000 r., zezwalającą na rozpoczęcie działalności. Szkoła zarejestrowana jest w ...

Park Jana Pawła II w Lublinie

Do lat 80. XX wieku dolinę zajmowały pola uprawne. W 1987 zorganizowano tam sektory dla wiernych uczestniczących we mszy odprawianej przez Jana Pawła II. Po tym wydarzeniu zaproponowano stworzenie parku, który zapobiegłby zabudowie i degradacji t ...

Lublin (samolot)

Produkcja samolotów w lubelskiej fabryce Emila Plagego i Teofila Laśkiewicza trwała już od roku 1921, jednak własne konstrukcje, pod kierownictwem inż. Jerzego Rudlickiego, powstawały w latach 1928 – 1935. Pod koniec 1935 roku, na skutek kłopotów ...

LWS-6 Żubr

LWS-6 Żubr – dwusilnikowy średni bombowiec, wyprodukowany w niewielkiej liczbie w Lubelskiej Wytwórni Samolotów przed wybuchem II wojny światowej, używany do szkolenia.

LWS-3 Mewa

Początkiem samolotu obserwacyjnego Mewa było opracowanie wstępnej koncepcji tego samolotu w 1935 roku przez inż. Zbysława Ciołkosza, który w tym czasie pracował w Państwowych Zakładach Lotniczych PZL w Warszawie. Według tej koncepcji miał to być ...

Aeroklub Lubelski

Aeroklub Lubelski – stowarzyszenie skupiające miłośników lotnictwa sportowego i rekreacyjnego. Siedziba aeroklubu znajduje się na lotnisku Lublin-Radawiec w Radawcu.

Plage i Laśkiewicz

Plage i Laśkiewicz – pierwsza polska wytwórnia lotnicza, mieszcząca się w Lublinie. Produkowała samoloty od 1921 do 1935, kiedy została znacjonalizowana, w tym od 1928 produkowała własne konstrukcje samolotów, pod nazwą Lublin.

Potez XXV

W 1924 roku we francuskiej wytwórni lotniczej Avions Henri Potez zbudowano prototyp samolotu liniowego Potez XXV. Prototyp ten stanowił rozwinięcie konstrukcji poprzedniego samolotu skonstruowanego przez inż. Henri Poteza – Potez XV. Od swojego p ...

RWD-14 Czapla

Projekt samolotu powstał w 1934. Płatowiec miał zastąpić przestarzałe Lublin R-XIII. Przed skierowaniem do produkcji seryjnej przetestowano 4 prototypy: RWD-14/II lub RWD-14a z silnikiem G-1620A "Mors I” o mocy 250 kW 340 KM – rozbił się podczas ...

LWS-2

W 1936 roku Dowództwo Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych i Polski Czerwony Krzyż PCK zamówiły w Lubelskiej Wytwórni Samolotów LWS nowoczesny i funkcjonalny samolot sanitarny. Samolot ten powinien być przystosowany do lądowania i startu z pro ...

Schreck FBA-17H

Schreck FBA-17H – francuski patrolowy wodnosamolot, budowany w wersjach łodzi latającej lub amfibii. Zaprojektowany i zbudowany w 1923 roku w wytwórni lotniczej Hydravions Louis Schreck FBA w Argenteuil we Francji.

Za Cukrownią

Dzielnica ta ma charakter mieszkaniowo-przemysłowy, mieszkania to przeważnie domy jednorodzinne i kamienice. Znajdowała się tam Cukrownia "Lublin”. Na jej terenie w 2014 powstał stadion miejski, który stał się elementem szerszej sportowej infrast ...

Momoty Dolne

Momoty Dolne – wieś sołecka w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Janów Lubelski. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnobrzeskiego.

Łopatyn

Łopatyn – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie lwowskim i rejonie radziechowskim. Położone jest ok. 80 km na północny wschód od Lwowa. Miasto liczy 3403 mieszkańców i jest miastem partnerskim Otmuchowa. Wieś starostwa szczurowskiego, p ...

Słowianofilstwo

Słowianofilstwo – nurt myśli politycznej ukształtowany w Rosji po 1839. Do jego najwybitniejszych przedstawicieli zalicza się Aleksieja Chomiakowa, Iwana Kiriejewskiego, Konstantina i Iwana Aksakowa, Jurija Samarina. Ze słowianofilami byli związa ...

Romuald Pawlak

Romuald Pawlak – polski pisarz, autor książek fantastycznych, obyczajowych oraz dla dzieci. Niektóre teksty podpisywał pseudonimami Rodney P. Randall i Konrad Amiterski. Debiutował w 1987 roku w tygodniku "Na Przełaj”. W latach 90. ubiegłego wiek ...

Roman Kumłyk

Roman Kumłyk – huculski muzykant, poeta, twórca i kierownik zespołu Czeremosz, założyciel Muzeum Huculskich Instrumentów i Huculszczyzny w Wierchowynie, zasłużony dla rozwoju kultury Ukrainy, członek Karpackiego Towarzystwa Naukowego w Warszawie.

Adam Przechrzta

Ukończył studia historyczne. W 2001 r. na podstawie pracy Antypaństwowa działalność komunistów w oczach polskich służb specjalnych 1918-1939 uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Zielonogórskim. Autor artykułów na temat służb specjalnych, walk ...