ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 287

Dekanat wrocławski

Dekanat wrocławski - jeden z czterech dekanatów eparchii wrocławsko-gdańskiej, metropolii przemysko-warszawskiej, Kościoła Greckokatolickiego w Polsce. Siedzibą dekanatu jest Wrocław, gdzie rezyduje biskup - ks. Włodzimierz Roman Juszczak, mający ...

Trolejbusy w Jeleniej Górze

Trolejbusy w Jeleniej Górze – niezrealizowany pomysł wprowadzenia komunikacji trolejbusowej w Jeleniej Górze. W 1943 roku, gdy Jelenia Góra znajdowała się na terenie Niemiec, została podjęta decyzja o uruchomieniu komunikacji trolejbusowej. Wedłu ...

Linia kolejowa nr 311

Linia kolejowa nr 311 Jelenia Góra – Jakuszyce – jednotorowa, częściowo zelektryfikowana linia kolejowa. Przed II wojną światową była zelektryfikowana w całości.

Konstal 4N

Konstal 4N – typ tramwaju wytwarzanego w latach 1956–1962 w zakładach Konstal w Chorzowie i w Fabryce Wagonów Świdnica. Wersja wąskotorowa 5N produkowana była w latach 1957–1962. Wersje doczepne oznaczane są 4ND lub 5ND.

Sąd okręgowy

W polskim wymiarze sprawiedliwości jest zasadą, że w pierwszej instancji orzeka sąd rejonowy. W postępowaniu cywilnym procesowym sąd okręgowy orzeka w sprawach o roszczenia majątkowe przekraczające 75 tys. zł z pewnymi wyjątkami, o roszczenia wyn ...

Biuro "B” MSW

Biuro "B” MSW – jednostka organizacyjna resortu spraw wewnętrznych PRL, działająca w latach 1956–1990. Biuro zajmowało się obserwacją operacyjną osób i obiektów, przeprowadzaniem wywiadów i ustaleń, a także wstępnym rozpoznaniem i zabezpieczeniem ...

21 Batalion Saperów (LWP)

21 Batalion Saperów – samodzielny pododdział wojsk inżynieryjnych ludowego Wojska Polskiego. Sformowany w Rzeszowie na podstawie rozkazu Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego nr 41 z 6 października 1944 jako jednostka 10 Sudeckiej Dywizji Piechot ...

25 Pułk Piechoty (LWP)

Pułk został sformowany w Rzeszowie na podstawie rozkazu Naczelnego Dowództwa WP z 6 października 1944, w oparciu o etat radzieckiego pułku piechoty nr 04/501. Wchodził w skład 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty z 2 Armii WP. Zaprzysiężenia dokonano 14 ...

10 Sudecka Dywizja Piechoty

10 Sudecka Dywizja Piechoty – związek taktyczny piechoty ludowego Wojska Polskiego. 19 sierpnia 1945 Naczelny Dowódca WP rozkazem nr 180 nadał 10 DP miano "Sudecka”.

Oficerska Szkoła Piechoty nr 2 (1948-1955)

Szkoła utworzona została w maju 1948 r. w Jeleniej Górze. Początkowo planowano rozmieszczenie jej w Świdnicy. Pierwszy etat szkoły przewidywał 315 oficerów i podoficerów kadry stałej oraz 810 podchorążych. Część kadry i sprzętu dydaktycznego szko ...

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze

Parafia pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze – parafia rzymskokatolicka należąca do dekanatu Jelenia Góra Wschód diecezji legnickiej. Jej proboszczem jest ks. Andrzej Bokiej. Obsługiwana przez księży diecezjalnych. Erygowan ...

18 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej

1945 pluton amunicyjny kwatermistrzostwo pluton sztabowy Dowództwo i sztab pluton zaopatrzenia bojowego 4 x bateria artylerii przeciwlotniczej Stan etatowy liczył 490 żołnierzy, w tym: 45 oficerów, 139 podoficerów i 306 kanonierów. Na uzbrojeniu ...

Józef Kusiak

Józef Kusiak – polski polityk, samorządowiec, doktor nauk historycznych, prezydent Jeleniej Góry w kadencji 1998–2002 oraz 2002–2006.

Wzgórze Generała Grota-Roweckiego

Wzgórze Generała Grota-Roweckiego – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce, w Jeleniej Górze, w północnej części Kotliny Jeleniogórskiej, w północnej części Wzgórz Łomnickich.

Stanisław Babiak

Stanisław Babiak w 1974 ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Radiotechniczną w Jeleniej Górze i od tego roku związał się z dywizjonami brygady. Pełnił obowiązki w dywizjonie rakietowym na kolejnych stanowiskach, m.in. był oficerem naprowadzania, star ...

3 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej

Formowanie jednostki dywizji rozpoczęto 15 sierpnia 1944 1w Głusku pod Lublinem. 15 października oddziały dywizji złożyły przysięgę. Do końca wojny znajdowała się w składzie 2 Armii WP. 22 maja 1945 dywizja przybyła do garnizonu Leszno i zajęła K ...

10 Sudecka Dywizja Zmechanizowana

10 Sudecka Dywizja Zmechanizowana była formowana dwukrotnie. Po raz pierwszy na bazie 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej. Rozkazem ministra ON nr 0055/org z 12 czerwca 1950 r. jednostki 10 Dywizji Pancernej przeniesiono na etaty 5/64-5/76 dywizji zme ...

Piechota ludowego Wojska Polskiego

Trzon Wojska Polskiego formowanego w latach 1943–1945 w Związku Radzieckim, a następnie na wyzwolonych terenach kraju stanowiła piechota. Struktura organizacyjna jednostek piechoty, jej uzbrojenie oraz zasady działania oparte były na ówczesnych w ...

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieńcu Ząbkowickim

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieńcu Ząbkowickim – parafia w Kamieńcu Ząbkowickim, przynależąca do dekanatu Kamieniec Ząbkowicki w diecezji świdnickiej. Została erygowana w 1617. Do parafii należy kościół parafialny pod wezwa ...

Kościół poewangelicki w Kamieńcu Ząbkowickim

Kościół poewangelicki – dawna świątynia protestancka znajdująca się we wsi gminnej Kamieniec Ząbkowicki, w powiecie ząbkowickim, w województwie dolnośląskim. Jest to budowla wzniesiona w 1885 roku i zaprojektowana przez Ferdinanda Martiusa – wspó ...

Dekanat Kamieniec Ząbkowicki

Dekanat Kamieniec Ząbkowicki – jeden z 24 dekanatów w rzymskokatolickiej diecezji świdnickiej. Dekanat znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie ząbkowickim. Jego siedziba ma miejsce w Kamieńcu Ząbkowickim, w kościele Wniebow ...

Bazylika Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie

Bazylika i sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej – sanktuarium maryjne Ziem Zachodnich w miejscowości Rokitno w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Przytoczna. Jest jednym z siedmiu sanktuariów należących do diecezj ...

Opactwo Cystersów w Lubiążu

Opactwo Cystersów w Lubiążu – cysterski zespół klasztorny w Lubiążu, jeden z największych zabytków tej klasy w Europie, będący jednocześnie największym opactwem cysterskim na świecie. Opactwo to nazywane jest arcydziełem śląskiego baroku.

Klasztor Cysterek w Owińskach

Klasztor Cysterek w Owińskach – dawny kościół i klasztor cysterek znajdujący się we wsi Owińska, w powiecie poznańskim, w gminie Czerwonak. Obecnie kościół służy jako świątynia parafialna, natomiast klasztor mieści Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho ...

Opactwo Cystersów w Jemielnicy

Opactwo Cystersów w Jemielnicy – dawne opactwo cystersów w Jemielnicy w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim. Kościół klasztorny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, współcześnie pełni rolę świątyni parafialnej parafii w ...

Klasztor Cysterek w Pełczycach

Klasztor Cysterek w Pełczycach - dawny klasztor Cysterek znajdujący się w mieście Pełczyce, w województwie zachodniopomorskim. Położony jest na wzniesieniu nad Jeziorem Panieńskim.

Dom zakonny cystersów w Winnikach

Dom zakonny cystersów w Winnikach – cysterska placówka duszpasterska w Winnikach w województwie zachodniopomorskim na terenie parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Runowie Pomorskim, filia opactwa wąchockiego, założona w 2005. Placó ...

Wojsław (województwo opolskie)

Wojsław – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Grodków. Znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr 401 biegnącej z Nysy do Oławy.

Obniżenie Ząbkowickie

Obniżenie Ząbkowickie – obniżenie w południowo-zachodniej Polsce na Przedgórzu Sudeckim stanowiące mikroregion Obniżenia Otmuchowskiego w województwie dolnośląskim.

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wierzbnej

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół parafialny we wsi Wierzbna, należący do dekanatu Świdnica-Wschód diecezji świdnickiej. Pierwotnie wybudowany w pierwszej połowie XIII wieku lata 1230-1250 w stylu romańskim ...

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Złotym Stoku

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Kamieniec Ząbkowicki diecezji świdnickiej. Budowa świątyni została rozpoczęta w dniu 25 czerwca 1875 roku i została ukończona w dni ...

Bazylika św. Jerzego Męczennika i Sanktuarium Męki Pańskiej w Ziębicach

Bazylika św. Jerzego Męczennika i Sanktuarium Męki Pańskiej – kościół parafialny w Ziębicach należący do dekanatu Ziębice archidiecezji wrocławskiej. Od 2008 bazylika mniejsza. Kościół dwunawowy wybudowany w XIII wieku o dwóch romańsko-gotyckich, ...

Raszowice

Raszowice – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Prusice. Według danych z 2011 roku miejscowość zamieszkiwało 183 osób.

Architektura gotycka

Architektura gotycka – styl w architekturze europejskiej okresu późnego średniowiecza, od około połowy XIII do początku XVI wieku. Za wzorcowy przykład budynku gotyckiego na ogół uważa się gotycką katedrę, choć w rzeczywistości był to również okr ...

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamiennej Górze

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamiennej Górze znajduje się w dekanacie Kamienna Góra Wschód w diecezji legnickiej. Jej proboszczem jest ks. prałat Edward Bigos. Obsługiwana przez księży diecezjalnych. Erygowana 2 stycznia 1301. ...

Architektura przedromańska

Architektura przedromańska, mimo wielu cech wspólnych, wykazuje także pewne różnice wynikające z nieco odmiennych tradycji tworzących ją plemion barbarzyńskich osiedlających się w różnych prowincjach dawnego Imperium. Poprzedziła czasy narodzin a ...

Architektura renesansu

Renesans w architekturze stanowił odzwierciedlenie poglądów filozoficznych odrodzenia, poszukujących wzorców w świecie antycznym. Renesans otworzył erę nowożytną w sztuce i trwał od schyłku średniowiecza do początków baroku. Ponieważ różnice czas ...

Kaplica Konfederatów Barskich na górze Jasień

Kaplica Konfederatów Barskich na górze Jasień – kaplica wyznania rzymskokatolickiego pod szczytem góry Kocurowej Góry w Suchej Beskidzkiej. Znajduje się na wysokości ok. 500 m n.p.m. na południowo-wschodnim grzbiecie góry. Niewielka kaplica jest ...

Bazylika Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu

Bazylika kolegiacka Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu – gotycki kościół znajdujący się w dekanacie strzegomskim w diecezji świdnickiej na Dolnym Śląsku. Początkowo kościół należał do zakonu rycerskiego joannitów, zaś parafia przy tym ...

Pusŏk sa

Pusŏk sa – jeden z najstarszych i najważniejszych klasztorów koreańskich. Był głównym klasztorem szkoły hwaŏm i reprezentantem odłamu Północnej Góry. Klasztor ten został wybudowany przez założyciela szkoły hwaŏm – Ŭisanga w 676 r. na życzenie kró ...

Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonej Górze

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonej Górze został zbudowany w latach 1746-1748 na planie krzyża, jeden z najstarszych kościołów Zielonej Góry.

Architektura jezuicka

Odrodzony po soborze trydenckim 1545-1563 Kościół katolicki stanowił liczącą się w Europie potęgę. Przeprowadzano zmiany, ustalano kwestie dogmatyczne. Wzmogła się żarliwość religijna. Odpowiedzią ma reformację była kontrreformacja – odnowa Kości ...

Jaz

Jaz – budowla hydrotechniczna wybudowana w poprzek rzeki lub kanału piętrząca wodę, w celu utrzymania stałego poziomu rzeki dla celów żeglugowych lub zabezpieczenia przed powodzią, zaopatrywania w wodę oraz do celów energetycznych. Równolegle do ...

Schronisko na Górze Świętej Anny

Schronisko na Górze Świętej Anny – nieistniejące schronisko turystyczne położone na wys. ok. 640 m n.p.m. na południowy zachód od szczytu Góry Świętej Anny w paśmie Wzgórz Włodzickich. Obiekt znajduje się w granicach administracyjnych Nowej Rudy.

Bukowina (Góry Kamienne)

Bukowina – szczyt w zachodniej części masywu Czarnego Lasu, w Górach Kamiennych, w Sudetach Środkowych. Administracyjnie położony w Kamiennej Górze najwyższe wzniesienie w granicach miasta. Na południowym zalesionym stoku góry ulokowane są obiekt ...

Grodzisko (Góry Kamienne)

Grodzisko – wzniesienie w Kamiennej Górze, nad ujściem Zadrny do Bobru. Zbudowane jest z karbońskich zlepieńców i piaskowców. Od strony Zadrny przy ul. Księcia Bolka I występują urwiska skalne. Na południe od szczytu leży ośrodek wypoczynku świąt ...

Szubianka

Szubianka wyrasta na południe od centrum Kamiennej Góry, nad Bobrem, opływającym jej zachodnie podnóża, natomiast od wschodu, pod szczytem Szubianki biegnie szosa nr 371 z Kamiennej Góry do Lubawki, a u północnego zbocza prowadziła dawna linia ko ...

Kościelna

Kościelna – szczyt w północnej części Gór Kruczych, w Sudetach Środkowych, stanowiący ich północne zakończenie. Ma dwa wierzchołki o wysokości 513 i 511 m n.p.m. Masyw Kościelnej wznosi się w widłach Bobru i Zadrny. Zbudowana z permskich porfirów ...

Zajęcznik (Góry Krucze)

Wzniesienie położone jest w środkowo-wschodniej części Gór Kruczych należących do Gór Kamiennych, w bocznym grzbiecie odchodzącym od Owczej Głowy ku północnemu wschodowi. Leży na zachód od miejscowości Błażejów. Jest to płaskie wzniesienie bez wy ...

Góry Kamienne

Góry Kamienne – pasmo górskie w Sudetach Środkowych wzdłuż granicy polsko-czeskiej. Położone na wschód od Karkonoszy i Rudaw Janowickich, na południe od Gór Wałbrzyskich i Gór Sowich i na północ od Zaworów i czeskiej części Gór Stołowych.