ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 252

Rada Harcerzy Starszych

Rady Harcerzy Starszych – ideowy ruch w pionie harcerstwa starszego powstały w Związku Harcerstwa Polskiego, na fali przemian społecznych na początku lat 80., będący próbą dokonania oddolnych zmian w działalności Związku. Opierał się na tworzeniu ...

Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich

"Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” – ogólnopolski ruch programowo-metodyczny. Działa w ramach Związku Harcerstwa Polskiego. Powstał 12 maja 1991. Skupia instruktorów i wędrowników oraz jednostki harcerskie – gromady zuchowe, drużyny harcerskie, sta ...

Emilia Kulczyk-Prus

Emilia Ewa Kulczyk-Prus – geograf, pedagog, nauczyciel akademicki, instruktorka harcerska, autorka i redaktorka książek i poradników harcerskich, członkini Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego w latach 2009–2017.

Joanna Skupińska

Joanna Skupińska – instruktorka harcerska, komendantka Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP, członkini Głównej Kwatery ZHP ds. pracy z kadrą. Związana z Hufcem ZHP Łagiewniki, w którym pełniła funkcje przybocznej i drużynowej 1 Gromady Zuchowej ...

Justyna Sikorska

Justyna Anna Sikorska – specjalistka z zakresu marketingu i zarządzania, instruktorka harcerska w stopniu harcmistrzyni, zastępczyni Naczelnika ZHP ds. organizacyjnych. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego kierunek marketing i ...

Jolanta Kreczmańska

Jolanta Anna Kreczmańska – instruktorka harcerska, harcmistrzyni, specjalistka w zakresie kształcenia i pracy z kadrą, współtwórczyni systemu metodycznego ZHP, organizatorka kursów dla kadry instruktorskiej, wieloletnia członkini władz naczelnych ...

Krąg Płaskiego Węzła

"Krąg Płaskiego Węzła" – ogólnopolski ruch programowo-metodyczny. Działa w ramach Związku Harcerstwa Polskiego. Powstał 24 lutego 2007. Decyzją Naczelnika ZHP nr 26/2007 z dnia 17 lipca 2007 wpisany do rejestru ruchów programowo-metodycznych ZHP ...

Karol Gzyl

Karol Gzyl – instruktor Związek Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrza, członek Głównej Kwatery, zastępca Naczelnika ZHP, realizator telewizyjny. Związany z Hufcem ZHP Warszawa-Praga-Południe, w którym pełnił funkcje: drużynowego, namiestnika ...

Jacek Smura

Jacek Andrzej Smura – trener biznesowy z ponad 20-letnim stażem w branży szkoleniowej, menedżer, coach, ekspert w dziedzinie wdrażania projektów rozwijających potencjał menedżerów i pracowników, instruktor harcerski Związku Harcerstwa Polskiego w ...

Paulina Gajownik

Paulina Sylwia Gajownik – działaczka społeczna, edukatorka kulturalna, menedżerka, instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrzyni, podróżniczka. Ukończyła studia w zakresie zarządzania oświatą oraz podyplomowe studia: międzykul ...

Paweł Zarzycki (instruktor harcerski)

Paweł Zarzycki – harcmistrz, od 2002 do 2006 roku Naczelnik Harcerzy ZHR. Wywodzi się ze Szczepu 169 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Alka Dawidowskiego, do którego trafił z żoliborskiej Czwórki. 2 września 1979 roku złożył przyrze ...

ZHP 12 Szczep "Preria”

ZHP 12 Szczep "Preria” im. gen. Roberta Baden-Powella – szczep działający w Chorągwi Krakowskiej w hufcu Kraków-Podgórze. Działa w ramach organizacji Związku Harcerstwa Polskiego.

Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc

Grzegorz Włodzimierz Chwiłoc-Fiłoc – prawnik, bankowiec, menedżer, działacz społeczny, instruktor harcerski w stopniu harcmistrza. Absolwent XIII Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda-Lisa Kuli w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracj ...

Grunwald – Pole Bitwy

Grunwald – Pole Bitwy – w węższym ujęciu obszar położony w odległości 2 kilometrów na południowy wschód od wsi Grunwald, pomiędzy Stębarkiem, Łodwigowem i Ulnowem, obejmujący łąki i tereny zalesione, zespół pomnikowy oraz ruiny kaplicy pobitewnej ...

Barbara Felicka

Barbara Lucyna Felicka – polska etnografka, działaczka opozycji w PRL, współpracowniczka KOR. Córka Franciszka Kunickiego i Krystyny z domu Frąckowiak. W liceum uczęszczała w latach 1968-1972 do VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w W ...

Turniej Drużyn Puszczańskich

Turniej Drużyn Puszczańskich to zlot drużyn z organizacji ZHR, które zdobyły kategorię Drużyny Puszczańskiej. Walczą one o miano najlepszej drużyny w Polsce, zwanej Drużyną Rzeczypospolitej. Turnieje odbywają się przez trzy dni, podczas których o ...

Wykaz historyczny warszawskich drużyn harcerskich

Powstające w Warszawie od 1910 drużyny harcerskie były kolejno numerowane. W okresie międzywojennym istniało w stolicy ok. 100 drużyn harcerskich. Generalnie można przyjąć, że drużyna o niższym numerze powstała wcześniej od tej o wyższym numerze, ...

Ursynowski Hufiec Harcerzy "Rawicz”

Ursynowski Hufiec Harcerzy "Rawicz” – jednostka terytorialna Organizacji Harcerzy ZHR, należąca do Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy ZHR. Zrzesza drużyny działające na terenie warszawskiego Ursynowa i Wilanowa. Podczas Zlotu Św. Jerzego Mazowieckiej ...

SY Zawisza Czarny (1934)

SY Zawisza Czarny – nazwa dwóch kolejnych dużych jachtów morskich należących do Związku Harcerstwa Polskiego. Pierwszy z nich, zbudowany w 1902 roku, został zakupiony w 1934 roku i używany do czasu wybuchu II wojny światowej, drugi – obecny – zak ...

Pomnik Harcerzy Września w Katowicach

Pomnik Harcerzy Września − odsłonięty 4 września 1983 pomnik upamiętniający męczeńską śmierć śląskich harcerzy, którzy we wrześniu 1939 stawili opór wkraczającym do Katowic niemieckim żołnierzom i bojówkarzom. Pomnik upamiętnia także harcerzy, kt ...

Obelisk Orłów Śląskich w Katowicach

Obelisk Orłów Śląskich – znajdujący się w śródmieściu Katowic pomnik upamiętniający miejsce, w którym wzniesiono przed II wojną światową gmach Muzeum Śląskiego. Obelisk z rzeźbą przedstawiającą dwa zrywające się do lotu orły stoi w narożniku kato ...

XV Łódzka Drużyna Harcerzy "Zielony Płomień”

XV Łódzka Drużyna Harcerzy "Zielony Płomień” im. Andrzeja Małkowskiego – drużyna harcerska działająca na terenie Łodzi w dzielnicy Widzew przy Szkołach Podstawowych nr 141, 114 i 205 w Łodzi oraz przy parafii św. Jana Ewangelisty. Wcześniej przez ...

Załoźce

Pierwsza wzmianka o Załoźcach pochodzi z 1441 roku, wymieniane jako miasto w 1511 roku lub 1516. W tym czasie Marcin Kamieniecki rozpoczął budowę lub zbudował tu zamek, który pod koniec XVI wieku był własnością Konstantego Wiśniowieckiego. Parafi ...

Maria Bugajska

Maria Bugajska, z domu Wusatowska, ps. "Czarna Orlica ” – harcmistrzyni, jedna z twórczyń harcerstwa polskiego na terenie Sądecczyzny, nauczycielka, organistka, przewodniczka górska, działaczka społeczna i niepodległościowa.

4 Lubelska Drużyna Wędrownicza

4 Lubelska Drużyna Wędrownicza "Czarna Czwórka" im. Hetmana Jana Zamoyskiego – drużyna harcerska, należąca do Związku Harcerstwa Polskiego, działająca przy Hufcu ZHP Lublin.

SY Zawisza Czarny (1961)

SY Zawisza Czarny − duży jacht morski należący do Związku Harcerstwa Polskiego, zbudowany w 1952 roku i zakupiony w 1961 roku, eksploatowany do chwili obecnej. Nazwa pochodzi od rycerza Zawiszy Czarnego z Garbowa, będącego wzorem cnót rycerskich. ...

Zawisza

Zawisza – najmłodsza grupa harcerzy Szarych Szeregów Zawisza Czarny – dramat Juliusza Słowackiego Zawisza Bydgoszcz – klub piłkarski Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza – organizacja harcerska Zawisza – nazwisko Zawisza – imię Zawisza ...

Kościół św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Kościół św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim − modernistyczna bazylika położona w Śródmieściu, przy ulicy Raszkowskiej. W czasie II wojny światowej ocalony przed zniszczeniem dzięki zaangażowaniu mieszkańców i zabiegom działaczy kon ...

Jerzyska

Jerzyska – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie Łochów. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa siedleckiego. Liczba stałych mieszkańców wynosi ok. 100 osób, przy czym ...

Harcerski Słownik Biograficzny

Harcerski Słownik Biograficzny – czterotomowa publikacja, mająca na celu zgromadzenie biografii zasłużonych i nieżyjących już osób związanych z polskim harcerstwem. Planowane jest opublikowanie około 700 biogramów w sześciu tomach. Słownik wydawa ...

Czasopisma harcerskie

Skaut - 1911-1939 Propozycje Drużyna - 1956-1963 - dwutygodnik instruktorów harcerskich Na Przełaj - 1957-1991 Harcerz Rzeczypospolitej - ogólnopolskie czasopismo harcerskie 1981 - nadal Czuwaj - miesięcznik instruktorów ZHP 1990 - nadal Na Tropi ...

Pomnik Harcerski przy ul. Za Cytadelą w Poznaniu

Pomnik Harcerski przy ul. Za Cytadelą – pomnik upamiętniający poległych i zamordowanych harcerzy ze Starego Miasta w Poznaniu. Zlokalizowany na północnym skraju Cytadeli, przy ul. Za Cytadelą róg Żniwnej. Obiekt ma formę nieregularnego obelisku, ...

Biały Szczep

Biały Szczep im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Krakowie – jedna z jednostek organizacyjnych Związku Harcerstwa Polskiego działających w Krakowie. Współcześnie Biały Szczep ma swoją siedzibę w Zespole Szkół Energetycznych przy ulicy Loretańskiej ...

Wywiadowca

Wywiadowca − drugi męski stopień harcerski w ZHP, ZHR i SH. Pierwszy w SHK Zawisza. W ZHP przeznaczony dla harcerzy 10-13 letnich. Oznaczeniem stopnia są dwie belki na pagonie i srebrna lilijka na krzyżu harcerskim.

Matka Boża Harcerska

Obraz Matki Bożej Harcerskiej – wizerunek Matki Bożej, patronki harcerstwa, opiekunki Związku Harcerstwa Polskiego oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Tropicielka

Tropicielka – drugi żeński stopień harcerski w ZHP, SHK Zawisza i ZHR. Przeznaczony dla dziewcząt wieku 12-13 lat w ZHP, a 13-15 lat-w ZHR. Oznaczeniem stopnia jest srebrna lilijka nabita na Krzyżu Harcerskim lub dwie belki na pagonie.

Marek Stępa

Od 1994 był radnym Gdyni II i III kadencji. W kadencji 1994–1998 był przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej, od 1998 był wiceprezydentem odpowiedzialnym za rozwój przestrzenny, inwestycje miejskie i komunikację. Stanowisko wiceprezydenta p ...

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie – organizacja kontynuująca tradycje polskiego harcerstwa powstała w 1996 roku na terenie Kanady. Organizacja ta powstała w czerwcu 1996 roku i skupia obecnie około 50 członków w trzech szczepach: "Mi ...

Batalion "Wigry”

Przyczyn powstania odrębnych organizacji harcerskich należy upatrywać w przedwojennym konflikcie pomiędzy rządzącym w harcerstwie środowiskiem piłsudczykowskim a endeckim, a co za tym idzie w nieco innych wizjach harcerstwa tych dwóch konkurujący ...

Warmiński Hufiec Harcerzy "Płomienie”

Warmiński Hufiec Harcerzy "Płomienie" – hufiec skupiający męskie drużyny ZHR z Olsztyna i okolic. Powstał w 1991 roku jako Warmiński Hufiec Harcerek i Harcerzy "Płomienie" do Warmińsko-Mazurskiego Namiestnictwa Harcerzy ZHR. Wraz z likwidacją z k ...

Centralna Szkoła Instruktorska ZHP

Centralna Szkoła Instruktorska ZHP – centralny ośrodek kształcenia instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Pełni funkcję zespołu kadry kształcącej na szczeblu centralnym organizacji.

Hufiec ZHP Warszawa-Praga-Południe

Hufiec ZHP Warszawa-Praga-Południe im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty "Tadeusza Kościuszki” – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego działająca na terenie Chorągwi Stołecznej im. Bohaterów Warszawy. Jest największym hufcem chorągwi, lic ...

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP "Perkoz”

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP "Perkoz” – ośrodek Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, zlokalizowany na uroczysku Waszeta, nad Jeziorem Plusznym koło Olsztynka.

Chorągiew Opolska ZHP

Chorągiew Opolska ZHP – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego, utworzona dnia 1 marca 2008 roku. Działa na terenie województwa opolskiego. Siedzibą władz Chorągwi jest Opole. Chorągiew o tej samej nazwie i obszarze działania funkcjonowa ...

Odznaka Kadry Kształcącej

Odznaka Kadry Kształcącej ZHP – odznaka przyznawana instruktorom Związku Harcerstwa Polskiego, potwierdzająca posiadanie umiejętności, wiedzy i doświadczenia w zakresie kształcenia oraz uprawniająca do kierowania kształceniem. Przyznawana jest w ...

Artur Glebko

Ukończył Technikum Łączności w Gdańsku jako technik elektronik ze specjalnością systemy komputerowe. Naukę kontyunował na Politechnice Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera z zakresu elektryki. Ukończył podyplomowe studia z zarządzania ni ...

Warszawski Związek Drużyn "Mokotów”

Warszawski Związek Drużyn Harcerzy "Mokotów” – nieistniejąca już jednostka terytorialna Organizacji Harcerzy ZHR, należąca do Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy ZHR. Zrzesza drużyny i gromady działające na terenie Mokotowa. Ostatnim komendantem hufca ...

Waldemar Kowalczyk

Waldemar Robert Kowalczyk – wieloletni komendant Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego. Członek ZHP od 1972 roku, pełnił funkcję drużynowego 37 Warszawskiej Wodnej Drużyny Harcerskiej "Szmaragdowa”, komendanta Hufca Warszawa Praga Połu ...

Maślanka (ujednoznacznienie)

maślanka – rodzaj grzybów z rodziny pierścieniakowatych Maślanka – miejscowość na Ukrainie maślanka – kwaśny napój Maślanka – miejscowość w Polsce Osoby o nazwisku Maślanka: Paulina Maślanka ur. 1981 – polska wokalistka i autorka Józef Maślanka z ...

Pólko (baza harcerska)

Harcerski Ośrodek Obozowy Pólko - baza obozowa hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto położona nad Kanałem Lateralnym, odnogą Zalewu Koronowskiego. Historia ośrodka rozpoczęła się 1966 roku, a stałe zabudowania powstały na początku lat siedemdziesiątych. Od ...