ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 235

Alaksandr Dudko

Alaksandr Michajławicz Dudko – białoruski kołchoźnik i polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w latach 1996–2000 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji.

Michaił Hruszeuski

Michaił Kanstancinawicz Hruszeuski – białoruski polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji.

Iosif Pałaczanin

Iosif Mikałajewicz Pałaczanin – białoruski polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w latach 1996–2000 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji.

Siarhiej Kalakin

Siarhiej Iwanawicz Kalakin – białoruski polityk komunistyczny i opozycyjny, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, I sekretarz Komitetu Centralnego Partii Komunistów Białoruskiej oraz ugrupowania Białoruska Partia Lewicy ...

Wiktar Chomicz

Wiktar Kiryławicz Chomicz – białoruski biolog, agrochemik, radiochemik, radioekolog i lewicowy polityk opozycyjny, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w której przewodniczył Komisji ds. Katastrofy Czarnobylskiej; dzia ...

Hienadź Fiadynicz

Hienadź Fiadorawicz Fiadynicz – białoruski działacz związkowy i polityk, w latach 1990–1994 deputowany do Mińskiej Miejskiej Rady Deputowanych, od 1993 roku zastępca przewodniczącego Białoruskiej Partii Pracy.

Białoruska Socjaldemokratyczna Hramada

Partia "Białoruska Socjaldemokratyczna Hramada” - partia polityczna na Białorusi, opozycyjna wobec władzy prezydenta Alaksandra Łukaszenki. Jej przewodniczącym jest Stanisłau Szuszkiewicz, a organem kierowniczym – Centralna Rada. Deklarowanym cel ...

Szkoła wywiadowczo-dywersyjna w Dalwitz

Szkoła wywiadowczo-dywersyjna w Dalwitz – niemiecki ośrodek wywiadowczy Abwehry pod koniec II wojny światowej Została utworzona w Dalwitz w lipcu 1944 r., kiedy tysiące Białorusinów współpracujących z Niemcami uciekło na tereny Prus Wschodnich. I ...

Uładzimir Aleksandrowicz

Uładzimir Alaksandrawicz Aleksandrowicz – białoruski działacz sportowy, prawnik, przedsiębiorca i polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w latach 1996–2004 deputowany do Izby Reprezentantów Republiki Białorusi I ...

Alaksandr Starykiewicz

Alaksandr Antonawicz Starykiewicz – białoruski dziennikarz, korespondent gazet rosyjskich na Białorusi i redaktor główny gazet białoruskich, członek Rady Białoruskiej Republiki Ludowej.

Iwan Ciciankou

Iwan Iwanawicz Ciciankou – białoruski zootechnik i polityk, w latach 1990–1995 deputowany do Rady Najwyższej Białoruskiej SRR/Rady Najwyższej Republiki Białorusi XII kadencji, w latach 1994–1999 zarządzający sprawami Prezydenta Republiki Białorusi.

Jauhien Mielnikau

Jauhien Alaksandrawicz Mielnikau – białoruski działacz państwowy i polityk, sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Białorusi; w latach 2008–2012 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi IV kadencji.

Michaił Zamkawienka

Michaił Michajławicz Zamkawienka – białoruski kołchoźnik i polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji.

Wasil Juchimuk

Wasil Fieadosjewicz Juchimuk – białoruski kołchoźnik i polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w latach 1996–2000 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji.

Ryhor Wałżankou

Ryhor Mikałajewicz Wałżankou – białoruski kołchoźnik i polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w latach 1996–2000 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji.

Adam Baszkou

Adam Siamionawicz Baszkou – białoruski przemysłowiec i polityk, w latach 2012–2016 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi V kadencji.

Wiktar Pasiecznik

Wiktar Uładzimirawicz Pasiecznik – białoruski polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w latach 1996–2000 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji.

Unia Chrześcijańska i Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa

Unia Chrześcijańska i Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa – czeska chrześcijańsko-demokratyczna partia polityczna, skrótowo określana jako "ludowcy” lub "chrześcijańscy demokraci”.

Związek Młodych Demokratów

Związek Młodych Demokratów – opozycyjna wobec władz PRL organizacja młodzieżowa o zasięgu ogólnopolskim, powstała na fali odwilży polskiego października 1956, działająca początkowo pod nazwą Związek Młodzieży Demokratycznej.

Baptyści w Demokratycznej Republice Konga

Baptyści w Demokratycznej Republice Konga – społeczność religijna baptystów w Demokratycznej Republice Konga. Jest to jedna z największych wspólnot religijnych w kraju, o ponad stu letniej historii.

Chrześcijańscy Demokraci (Szwecja)

Chrześcijańscy Demokraci – szwedzka partia chadecka, powstała w 1964. Weszła do parlamentu dopiero w 1985, w sojuszu z Partią Centrum. Od 1991 posiada samodzielną reprezentację parlamentarną.

Indonezyjska Partia Narodowa

Ugrupowanie założyli indonezyjscy działacze niepodległościowi z Sukarno na czele, 4 czerwca 1927 roku w ówczesnej stolicy Holenderskich Indii Wschodnich - Batavii. Organizacja sprzeciwiała się jakiejkolwiek współpracy z holenderską administracją, ...

Narodowy Związek Robotniczy

Prekursorami NZR były sekcje robotnicze Towarzystwa Oświaty Narodowej, działającej głównie w Łodzi, Zagłębiu Dąbrowskim i Warszawie, oraz powołany w 1901 z inicjatywy Komisji Robotniczej warszawskiego "Zetu" Związek im. Jana Kilińskiego. Struktur ...

Związek Ludowo-Narodowy

Związek Ludowo-Narodowy – polska partia polityczna działająca w II Rzeczypospolitej, zrzeszająca polityków prawicowych o poglądach narodowych, a także konserwatywnych i chadeckich. W latach 1919–1926 stronnictwo odnosiło sukcesy wyborcze, jednakż ...

Rada Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego

Rada Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego – reprezentacja polityczna polskich ugrupowań prawicowych działająca w Rosji w latach 1917–1918; była kontynuacją powstałego w 1914 w Warszawie Komitetu Narodowego Polskiego, który w 1915 roku ewakuował s ...

Wybory parlamentarne w Polsce w 2005 roku

Wybory parlamentarne w Polsce w 2005 roku odbyły się 25 września na terenie Polski oraz w 166 obwodowych komisjach ulokowanych poza krajem. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie zostały one przeprowadzone razem z wyborami prezydenckimi i referendu ...

Forum Prawicy Demokratycznej

Powstanie ugrupowania wiąże się z faktycznym zakończeniem działalności Ruchu Młodej Polski. Lider konserwatystów Aleksander Hall oraz kilku posłów OKP powołali wówczas zespół inicjatywny Ruchu Polityki Polskiej, mającego być partią umiarkowanie p ...

Posłowie do Parlamentu Europejskiego IV kadencji

Posłowie IV kadencji do Parlamentu Europejskiego zostali wybrani w wyborach przeprowadzonych w 12 państwach członkowskich Unii Europejskiej pomiędzy 9 a 12 czerwca 1994. Kadencja rozpoczęła się 19 lipca 1994 i zakończyła się 19 lipca 1999. Pomięd ...

Kościół Ekumeniczny w Szwecji

Kościół Ekumeniczny w Szwecji – protestancki związek wyznaniowy istniejący w Królestwie Szwecji i należący do nurtu Kościołów unijnych. Został utworzony w 2011 r. z połączenia trzech szwedzkich Kościołów chrześcijańskich: baptystycznego, metodyst ...

Mikałaj Żuk

Mikałaj Mikałajewicz Żuk – białoruski ekonomista i polityk, w latach 1997–2000 członek Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji.

Neokomunizm

Neokomunizm − nieformalna nazwa nurtu społeczno-politycznego. Reprezentuje on zasadnicze teorie społeczno-gospodarcze zawarte w dziełach Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Odcina się częściowo lub całkowicie od metod działania dyktatury komunisty ...

Alaksandr Antonienka

Alaksandr Iljicz Antonienka – białoruski ekonomista i polityk, w latach 2008–2012 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi IV kadencji.

Wasil Bajkou

Wasil Michajławicz Bajkou – białoruski agronom i polityk, w latach 2008–2012 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi IV kadencji.

Anatol Hłaz

Anatol Cichanowicz Hłaz – białoruski agronom ekonomista, działacz państwowy, uczony; w latach 2008–2012 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi IV kadencji; kandydat nauk.

Wiktar Bialkowicz

Wiktar Fiodarawicz Bialkowicz – białoruski inżynier zoologii, kołchoźnik i polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w latach 1996–2000 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi ...

Waler Karbalewicz

Waler Karbalewicz – białoruski politolog. W latach 1972–1973 pracował jako ślusarz i technik sanitarny w Słucku. W 1978 ukończył studia na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym im. Włodzimierza Lenina, po czym został zatrudniony jako wykładowca w ...

Peter Garrett

Peter Garrett – australijski muzyk i polityk. Wokalista australijskiego zespołu Midnight Oil, a od 2004 poseł, od 2006 członek laburzystowskiego gabinetu cieni jako minister ds. zmiany klimatu, środowiska, dziedzictwa i sztuki. W 2003 otrzymał Or ...

Nunavut

Nunavut – terytorium Kanady. Nunavut w inuktitut oznacza "nasz kraj”. Nunavut graniczy od zachodu z Terytoriami Północno-Zachodnimi od południa z Manitobą. Posiada też południową granicę morską z Quebekiem i Ontario i na wschodzie poprzez Cieśnin ...

Szare Szeregi

Szare Szeregi – kryptonim konspiracyjny Organizacji Harcerzy ZHP, potocznie także całego Związku Harcerstwa Polskiego, w okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej 1939–1945. Szare Szeregi zostały powołane 27 września 1939 w Warszawi ...

Papieskie Dzieła Misyjne

Papieskie Dzieła Misyjne – Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci oraz Papieska Unia Misyjna – zostały założone w XIX i XX wieku i miały za cel budzenie świadomości misyjnej wśr ...

Palmach

Palmach – żydowski elitarny związek taktyczny stanowiący siły specjalne paramilitarnej organizacji Hagana podczas wojny domowej w Mandacie Palestyny i wojny o niepodległość w latach 1947–1948.

Ewangelicki Kościół Krajowy Anhalt

Ewangelicki Kościół Krajowy Anhalt – jeden z 20 kościołów tworzących Kościół Ewangelicki w Niemczech z siedzibą w Dessau-Roßlau. Działa na terenie dawnego Księstwa Anhalt.

Filipini

Filipini, inaczej oratorianie – Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri, stowarzyszenie księży katolickich założone w 1551 przez św. Filipa Neri w Rzymie. Ich nadrzędnym celem jest pokazywanie ludziom, że można jednocześnie być wesołym i wierzyć. C ...

13th Floor Elevators

13th Floor Elevators – amerykańska grupa rockowa sformowana w 1965 w Austin, powszechnie uważana za pierwszego przedstawiciela rocka psychodelicznego, oraz inicjatora tej nazwy w historii muzyki lat sześćdziesiątych. 13th Floor Elevators była rów ...

Amerykańska Akademia Pediatryczna

Amerykańska Akademia Pediatryczna – organizacja pediatryczna licząca 62 000 członków, której misją jest zapewnienie optymalnego zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego oraz dobrego samopoczucia niemowlętom, dzieciom, młodzieży i młodym dor ...

Jefferson Airplane

Jefferson Airplane – amerykańska grupa rockowa powstała w 1965 i rozwiązana w 1973. Zespół był jedną z grup grających amerykańskiego psychodelicznego rocka, acid rocka i hipisowskiego folk rocka. Zespół ten powiązany był z amerykańskim ruchem hip ...

Simon & Garfunkel

Simon & Garfunkel – amerykański duet rockowy powstały w 1957, najczęściej kojarzony z gatunkami folk rock i soft rock.

Asian Dub Foundation

Asian Dub Foundation – brytyjski zespół muzyczny. Jego twórczość charakteryzuje kombinacja rytmów ragga-jungle, dubu, bhangry, a nawet muzyki rockowej oraz niezwykle szybkiej partii wokalnej, zarówno śpiewanej jak i rapowanej. W swoich tekstach z ...

Tymczasowy Rząd Narodowy

Tymczasowy Rząd Narodowy właściwie Komitet Centralny Narodowy jako Tymczasowy Rząd Narodowy – centralny organ władz powstania styczniowego od 19 stycznia do 13 marca 1863 i od 21 marca do 23 maja 1863.

Narodowa Demokratyczna Partia Tybetu

Narodowa Demokratyczna Partia Tybetu – jedyna, współcześnie działająca tybetańska partia polityczna, założona 2 września 1994 przez działaczy diaspory skupionych w Kongresie Młodzieży Tybetańskiej. Biorąc pod uwagę dyrektywę wystosowaną przez XIV ...