ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 234

Ewen Jehuda

Ewen Jehuda – samorząd lokalny położony w Dystrykcie Centralnym, w Izraelu. Leży na równinie Szaron, w otoczeniu miasta Netanja, miasteczek Coran-Kadima i Tel Mond, moszawów Kefar Netter, Cur Mosze, Bene Deror, Cherut i Bet Jehoszua, oraz kibucu ...

Cherut (moszaw)

Cherut – moszaw położony w samorządzie regionu Lew ha-Szaron, w Dystrykcie Centralnym, w Izraelu. Leży na równinie Szaron, w otoczeniu miasta Tira, miasteczka Tel Mond, moszawów Miszmeret, Bacra, Bene Cijjon i Kefar Hess, kibucu Tel Jicchak, oraz ...

Chafec Chajjim

Chafec Chajjim – kibuc położony w samorządzie regionu Nachal Sorek, w Dystrykcie Centralnym, w Izraelu. Leży w Szefeli, w otoczeniu miejscowości Gedera, moszawów Kidron, Bet Chilkijja, Bene Re’em i Chacaw, oraz kibucu Rewadim. Członek Ruchu Kibuc ...

Umeå Hardcore

Umeå Hardcore to nazwa sceny straight edge hardcore punk i hardcore, do której utworzenia doszło do pod koniec lat osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćciesiątych XX wieku w szwedzkim mieście Umeå. Zjawisko to zyskało uznanie w świecie muzy ...

Getto w Łachwie

Getto w Łachwie – utworzone 1 kwietnia 1942 przez władze nazistowskich Niemiec w czasie II wojny światowej getto we wsi Łachwa, znajdującej się na terenie okupowanej Polski, w celu prześladowania, zastraszania i eksploatacji lokalnej ludności żyd ...

Ruch Kibucowy

Ruch Kibucowy – największy w Izraelu centralny organ reprezentujący kibuce w kontakcie z władzą państwową oraz zapewniający kibucom i ich członkom usługi związane z różnymi aspektami życia. Wyrażenie ruch kibucowy jako nazwa pospolita odnosi się ...

Gusz Ecjon

Gusz Ecjon – grupa osiedli żydowskich położonych w górach Judei, bezpośrednio na południe od miast Betlejem i Jerozolima. Trzon bloku osiedli składa się z czterech osad rolniczych, które zostały założone w latach 1940-1947 na nieruchomościach zak ...

Religia w Krzeszowicach

Pierwsza wzmianka o kościele w Krzeszowicach pochodzi z 1337 roku, kiedy prawdopodobnie istniał tu już kościół. Według Długosza w drugiej połowie XV wieku w Krzeszowicach stał drewniany kościół pw. św. Marcina. Kontrowersje pomiędzy proboszczami ...

Legion Żydowski

Legion Żydowski był nazwą dla pięciu batalionów żydowskich ochotników utworzonych przez Armię Brytyjską. Bataliony nosiły kolejną numerację od 38 do 42 Batalionu Królewskich Fizylierów.

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację – organizacja kombatancka utworzona 2 września 1949, w wyniku narzuconego zjednoczenia 11 istniejących w tym czasie, działających od 1945, organizacji kombatantów i więźniów obozów hitlerowskich. Do 1989 ...

Ruch Moszawów

Ruch Moszawów jest jedną z najważniejszych organizacji osiedleńczych w Izraelu, której członkowie tworzą spółdzielnie wiejskie zorganizowane w moszawach. Reprezentuje on idee Syjonizmu socjalistycznego. Obecnie ruch zrzesza 253 moszawy z ogólnej ...

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Syjonu

Wspólnota powstała w Paryżu w 1843. Jej założyciel – Théodore Ratisbonne – był księdzem katolickim pochodzenia żydowskiego, który w dorosłym życiu nawrócił się na katolicyzm i przyjął chrzest. Przekonany, iż miłość Boga do Narodu wybranego nie wy ...

Moers

Moers – miasto w Niemczech leżące w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Düsseldorf, w powiecie Wesel. 31 grudnia 2010 roku obszar miasta liczący 67.69 km² zamieszkiwało 105 506 osób.

Historia Politechniki Warszawskiej

Historia Politechniki Warszawskiej sięga pierwszej połowy XIX w. kiedy to podjęto pierwsze starania o stworzenie w Warszawie uczelni technicznej. Poprzednikami dzisiejszej Politechniki była Szkoła Przygotowawcza działająca w latach 1826–1831, War ...

Awszalom Wilan

Awszalom "Abu” Wilan – izraelski polityk, publicysta, były członek Knesetu z ramienia partii lewicowej Merec-Jachad.

Ha-Kibuc Ha-Arci

Ha-Kibuc Ha-Arci – organizacja osadnicza w Izraelu, której członkowie tworzą spółdzielnie wiejskie zorganizowane w kibucach. Reprezentuje on idee Syjonizmu socjalistycznego partii politycznej Merec-Jachad i ruchu Ha-Szomer Ha-Cair. Obecnie ruch z ...

Ramat ha-Kowesz

Ramat ha-Kowesz – kibuc położony w samorządzie regionu Derom ha-Szaron, w Dystrykcie Centralnym, w Izraelu. Leży na równinie Szaron, w otoczeniu miast Kefar Sawa i Tira, moszawów Sede Warburg i Miszmeret, kibuców Ejal i Nir Elijjahu, oraz wioski ...

Nachszon (kibuc)

Nachszon – kibuc położony w samorządzie regionu Matte Jehuda, w Dystrykcie Jerozolimy, w Izraelu. Leży w Szefeli, w otoczeniu moszawów Bekoa i Kefar Bin Nun, kibuców Harel, oraz wiosek Karme Josef i Newe Szalom. Członek Ruchu Kibuców.

Mabarot

Mabarot – kibuc położony w samorządzie regionu Emek Chefer, w Dystrykcie Centralnym, w Izraelu. Leży na równinie Szaron w otoczeniu moszawów Giwat Szapira, Bitan Aharon, Bet Cherut, Kefar Witkin, Eljasziw i Kefar Monash, kibuców Miszmar ha-Szaron ...

Sza’ar ha-Golan

Sza’ar ha-Golan – kibuc położony w Samorządzie Regionu Emek ha-Jarden, w Dystrykcie Północnym, w Izraelu. Członek Ruchu Kibuców.

Rewadim

Rewadim – kibuc położony w samorządzie regionu Yoav, w Dystrykcie Południowym, w Izraelu. Leży w Szefeli, w otoczeniu moszawów Bene Re’em, Bet Chilkijja i Kefar ha-Rif, kibuców Chafec Chajjim i Kefar Menachem, oraz wioski Jad Binjamin. Na wschód ...

Lahawot Chawiwa

Lahawot Chawiwa – kibuc położony w Samorządzie Regionu Menasze, w dystrykcie Hajfa, w Izraelu. Członek Ruchu Kibucowego.

Karmijja

Karmijja – kibuc położony w samorządzie regionu Chof Aszkelon, w Dystrykcie Południowym, w Izraelu. Leży na nadmorskiej równinie w północno-zachodniej części pustyni Negew, w otoczeniu kibuców Zikim i Jad Mordechaj, moszawów Mawki’im i Netiw ha-A ...

Ruchama

Ruchama – kibuc położony w Samorządzie Regionu Sza’ar ha-Negew, w Dystrykcie Południowym, w Izraelu. Członek Ruchu Kibuców.

Irgun Cewai Leumi

Irgun Cewai Leumi, w skrócie Ecel – żydowska, podziemna organizacja zbrojna działająca w Brytyjskim Mandacie Palestyny w oparciu o metody terrorystyczne w latach 1931–1948. Powstała w wyniku rozłamu, który dokonał się w Haganie w 1931 roku z inic ...

Zamach na hotel Semiramis

Zamach na hotel Semiramis – zamach terrorystyczny przeprowadzony 6 stycznia 1948 roku przez członków żydowskiej organizacji paramilitarnej Hagana, w mieście Jerozolima w Brytyjskim Mandacie Palestyny. Do zamachu doszło podczas wojny domowej w Man ...

Bitwa o Stare Miasto Jerozolimy

Bitwa o Stare Miasto Jerozolimy była stoczona pomiędzy żydowską organizacją paramilitarną Hagana a siłami jordańskiego Legionu Arabskiego o Dzielnicę Żydowską na Starym Mieście Jerozolimy podczas I wojny izraelsko-arabskiej. Bitwa zakończyła się ...

Hulajkat

Hulajkat – nieistniejąca już arabska wieś, która była położona w Dystrykcie Gazy w Mandacie Palestyny. Wieś została wyludniona i zniszczona podczas wojny domowej w Mandacie Palestyny, po ataku żydowskiej organizacji paramilitarnej Hagany w dniu 1 ...

Kaukaba

Kaukaba – nieistniejąca już arabska wieś, która była położona w Dystrykcie Gazy w Mandacie Palestyny. Wieś została wyludniona i zniszczona podczas wojny domowej w Mandacie Palestyny, po ataku żydowskiej organizacji paramilitarnej Hagany w dniu 12 ...

Ha-Choterim

Ha-Choterim – kibuc położony w Samorządzie Regionu Chof ha-Karmel, w Dystrykcie Północnym, w Izraelu. Członek Ruchu Kibuców.

Bitwa o Miszmar ha-Emek

Bitwa o Miszmar ha-Emek została stoczona podczas wojny domowej w Mandacie Palestyny. Walki były toczone o położony w zachodniej części Doliny Jezreel żydowski kibuc Miszmar ha-Emek w dniach 4-14 kwietnia 1948 roku. Siły Arabskiej Armii Wyzwoleńcz ...

Hausza

Hausza – nieistniejąca już arabska wieś, która była położona w Dystrykcie Hajfy w Mandacie Palestyny. Wieś została wyludniona i zniszczona podczas wojny domowej w Mandacie Palestyny w wyniku ataku Hagany w dniu 16 kwietnia 1948 roku.

Brygada Aleksandroni

609 Brygada Aleksandroni – rezerwowy związek taktyczny piechoty Sił Obronnych Izraela. Jest dowodzona przez Dowództwo Północne.

Al-Ghabisijja

Al-Ghabisijja – nieistniejąca już arabska wieś, która była położona w Dystrykcie Akki w Mandacie Palestyny. Wieś została wyludniona i zniszczona podczas I wojny izraelsko-arabskiej, po ataku sił żydowskiej Hagany w dniu 21 maja 1948 roku.

Na’an

Na’an – kibuc położony w samorządzie regionu Gezer, w Dystrykcie Centralnym, w Izraelu. Leży w zachodniej części Szefeli, w otoczeniu: miasta Rechowot, moszawów Sitrijja, Jaszresz, Macliach, Jad Rambam, Azarja, Petachja i Ramot Me’ir oraz wioski ...

Kirjat Anawim

Kirjat Anawim – kibuc położony w Samorządzie Regionu Matte Jehuda, w Dystrykcie Jerozolimy, w Izraelu. Członek Ruchu Kibuców.

Di Goldene Kejt

"Di Goldene Kejt” – izraelski kwartalnik literacko-artystyczny, ukazujący się w języku jidysz, powstały w 1949 r. w Tel Awiwie z inicjatywy znanego poety Abrahama Suckewera. Gazeta powstała w odpowiedzi na politykę państwową dążącą do marginaliza ...

Likud

Likud – prawicowa, nacjonalistyczno-konserwatywna partia polityczna w Izraelu. Korzenie Likudu sięgają tzw. syjonizmu rewizjonistycznego, którego początki to lata 20. XX wieku i działalność Ze’ewa Żabotyńskiego. Kontynuatorem jego myśli w powstał ...

Kefar Witkin

Kefar Witkin – moszaw położony w samorządzie regionu Emek Chefer, w Dystrykcie Centralnym, w Izraelu. Leży na równinie Szaron na południe od miasta Hadera, w otoczeniu moszawów Bet Cherut, Eljasziw, Kefar ha-Ro’e, Ge’ule Teman i Bet Jannaj, oraz ...

Muzeum Niepodległości Ecel

Muzeum Niepodległości Ecel imienia Amichai Paglin, nazywane także Beit Gidi – muzeum położone w osiedlu Menaszijja, w mieście Tel Awiw, w Izraelu. Muzeum gromadzi dokumenty, publikacje i zdjęcia związane z historią działalności żydowskiej podziem ...

Bet Jannaj

Bet Jannaj – moszaw położony w samorządzie regionu Emek Chefer, w Dystrykcie Centralnym, w Izraelu. Leży na równinie Szaron na wybrzeżu Morza Śródziemnego przy rzece Aleksander, na południe od miasta Hadera, w otoczeniu moszawów Bet Cherut i Kefa ...

Sprawa Altaleny

Sprawa Altaleny była konfrontacją, do której doszło 22 czerwca 1948 pomiędzy nowo powstałymi Siłami Obronnymi Izraela a skrajnie prawicową żydowską organizacją paramilitarną Irgun. Do konfrontacji doszło o statek towarowy Altalena, który przewozi ...

Tintin w krainie czarnego złota

Tintin w krainie czarnego złota to piętnasty album komiksowy z przygodami młodego reportera Tintina i jego psa, Milusia. Autorem komiksu jest Hergé. Po raz pierwszy wydano go w Le Petit Vingtième w latach 1939-40, ale zakończono w połowie. Późnie ...

Muzeum Więźniów Podziemia

Muzeum Więźniów Podziemia – muzeum historyczne położone na Starym Mieście Akki, w Izraelu. Znajduje się na terenie cytadeli, która w okresie Brytyjskiego Mandatu Palestyny pełniła funkcję ciężkiego więzienia. Muzeum jest poświęcone więźniom żydow ...

Nordijja

Nordijja – moszaw położony w samorządzie regionu Lew ha-Szaron, w Dystrykcie Centralnym, w Izraelu. Leży na równinie Szaron, w otoczeniu miasta Netanja, miasteczek Kefar Jona i Pardesijja, moszawu Bet Jicchak-Sza’ar Chefer, oraz wioski Gannot Hadar.

Awi’el

Moszaw leży na południe od masywu górskiego Karmel, w otoczeniu miasteczek Binjamina-Giwat Ada i Zichron Ja’akow, moszawów Ammikam i Giwat Nili, oraz kibucu Regawim. Na północny zachód od moszawu znajduje się wojskowa baza Sił Obronnych Izraela.

Operacja Betek

Operacja Betek – izraelska operacja wojskowa przeprowadzona podczas I wojny izraelsko-arabskiej w dniach 11-12 lipca 1948 przeciwko irackiej armii i arabskim milicjom. Operacja była prowadzona na wysokości Migdal Afek, na wschód od Tel Awiwu. Był ...

Madżdal Jaba

Madżdal Jaba – nieistniejąca już arabska wieś, która była położona w Dystrykcie Ramli w Mandacie Palestyny. Wieś została wyludniona i zniszczona podczas I wojny izraelsko-arabskiej, po ataku Sił Obronnych Izraela w dniu 12 lipca 1948.

Zamach na ulicy Ben Jehuda w Jerozolimie

Zamach na ulicy Ben Jehuda w Jerozolimie – zamach terrorystyczny przeprowadzony w dniu 22 lutego 1948 roku przez członków arabskiej organizacji paramilitarnej Armia Świętej Wojny, w Jerozolimie w Brytyjskim Mandacie Palestyny. Do zamachu doszło p ...

Dalijja

Dalijja – kibuc położony w Samorządzie Regionu Megiddo, w Dystrykcie Północnym, w Izraelu. Członek Ruchu Kibuców.