ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 220

Ejsymonty Wielkie

Ejsymonty Wielkie – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie ejsymontowskim. Położona jest 37 km na południowy wschód od Grodna, 20.6 km od granicy polsko-białoruskiej.

Diecezja lubelsko-chełmska

Diecezja lubelsko-chełmska – jedna z 6 diecezji Kościoła prawosławnego w Polsce. Graniczy z diecezjami: warszawsko-bielską, łódzko-poznańską i przemysko-gorlicką.

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła – parafia prawosławna w Siemiatyczach, w dekanacie Siemiatycze diecezji warszawsko-bielskiej. Na terenie parafii funkcjonują 2 cerkwie i 1 kaplica: kaplica domowa – baptysterium św. Męczennika Młodzieńca ...

Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej w Grabowcu

Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej w Grabowcu – nieistniejąca cerkiew w Grabowcu, wzniesiona w 1864 jako świątynia unicka, od likwidacji unickiej diecezji chełmskiej cerkiew prawosławna. Zburzona w 1954.

Prawosławne seminarium duchowne w Chełmie

Seminarium duchowne zostało otwarte w 1875 z inicjatywy arcybiskupa chełmskiego i warszawskiego Leoncjusza. Jego powstanie miało miejsce w roku ostatecznej kasaty ostatniej unickiej administratury w Imperium Rosyjskim – diecezji chełmskiej i wpis ...

Męczennicy feniccy

Męczennicy feniccy – grupa męczenników wczesnochrześcijańskich, zamordowanych za wiarę około roku 310, za czasów panowania cesarz Galeriusza. Informacji o męczennikach dostarczył historyk kościelny Euzebiusz z Cezarei. Według jego relacji wśród l ...

Męczennicy palestyńscy

Męczennicy palestyńscy – grupa męczenników wczesnochrześcijańskich, zamordowanych za wiarę w IV wieku za panowania cesarza Dioklecjana. Informacji o męczennikach dostarczył historyk kościelny Euzebiusz z Cezarei. Nieznana jest dokładna ich liczba ...

Ojcowie Żywi

Ojcowie Żywi – seria źródeł dotyczących antyku chrześcijańskiego ukazująca się w Krakowie od 1978 roku nakładem Wydawnictwa Znak a następnie Wydawnictwa WAM. Jej redaktorem jest ksiądz prof. Marek Starowieyski.

Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Świebodzicach

Kościół Matki Bożej Królowej Polski – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Świebodzice diecezji świdnickiej. Znajduje się w dzielnicy Ciernie. Świątynia powstała około 1875 roku jako ewangelicka kaplica cmentarna. Po II wojnie ...

Pierwotne chrześcijaństwo

Uczniowie przekonali się wówczas, że Jezus nie był mesjaszem w sensie żydowskim to znaczy wyzwolicielem Żydów spod rzymskiej okupacji, lecz część z nich pod wpływem opisanego w Nowym Testamencie doświadczenia osobistego kontaktu z cudownie powsta ...

Fojbammon z Tebaidy

Fojbammon z Tebaidy – imię dwóch niepowiązanych ze sobą koptyjskich świętych męczenników wywodzących się z Tebaidy, regionu w Górnym Egipcie. Dane na temat obu są wyłącznie fragmentaryczne i już w najwcześniejszych wzmiankach obaj są często mylen ...

Cerkiew Narodzenia Matki Bożej w Moskwie (Otradnoje)

Cerkiew Narodzenia Matki Bożej – prawosławna cerkiew w Moskwie, w jurysdykcji eparchii moskiewskiej miejskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Cerkiew położona jest na terenie dawnej wsi należącej do rodu bojarskiego Wiejlaminowów i noszącej u ...

Cerkiew św. Jerzego w Moskwie (Basmannyj)

Cerkiew św. Jerzego – prawosławna parafialna cerkiew w Moskwie, w dekanacie Objawienia Pańskiego eparchii moskiewskiej miejskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Cerkiew św. Serafina z Sarowa w Pekinie

Cerkiew św. Serafina z Sarowa – cerkiew prawosławna w Pekinie, wzniesiona przez rosyjską misję prawosławną w Chinach. W momencie budowy cerkiew była położona poza granicami administracyjnymi miasta, na cmentarzu prawosławnym założonym przez misję ...

Rosyjska misja prawosławna w Chinach

Rosyjska misja prawosławna w Chinach – misja prowadzona przez Rosyjski Kościół Prawosławny w okresie między 1727 a 1955. Jej zadaniem było nawracanie ludności chińskiej na prawosławie, zapewnianie opieki duszpasterskiej Rosjanom żyjących na stale ...

Eparchia wschodnioamerykańska i nowojorska

Eparchia wschodnioamerykańska i nowojorska – jedna z ośmiu eparchii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poza granicami Rosji. Jej siedzibą jest Nowy Jork, zaś funkcje katedry pełni sobór Ikony Matki Bożej "Znak” w Nowym Jorku. Obecnym biskupem ord ...

Parafia św. Mikołaja w Saint-Louis

Parafia św. Mikołaja – prawosławna parafia w Saint-Louis, w eparchii chersoneskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Parafia postała w 1935 r. W latach 1999–2014 należała do Zachodnioeuropejskiego Egzarchatu Parafii Rosyjskich Patriarchatu Kons ...

Eparchia brytyjska i irlandzka

Eparchia brytyjska i irlandzka – historyczna eparchia Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poza granicami Rosji, z siedzibą w Londynie. Jej ostatnim ordynariuszem był biskup richmondzki i zachodnioeuropejski Ireneusz, zaś funkcję katedry pełnił sob ...

Cerkiew św. Mikołaja w Moskwie (Marosiejka)

Cerkiew św. Mikołaja – prawosławna cerkiew w Moskwie, w rejonie Basmannym, w Białym Grodzie, w dekanacie Objawienia Pańskiego eparchii moskiewskiej miejskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Elżbieta (Żegałowa)

Elżbieta, imię świeckie Tatjana Wiktorowna Żegałowa – rosyjska mniszka prawosławna, przełożona stauropigialnego monasteru Trójcy Świętej Stefana Machryskiego.

Cerkiew Ikony Matki Bożej "Znak” w Moskwie (Mieszczanskij)

Cerkiew Ikony Matki Bożej "Znak” – prawosławna cerkiew w Moskwie, w dekanacie Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej eparchii moskiewskiej miejskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Parafia św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach

Parafia św. Równej Apostołom Marii Magdaleny – parafia prawosławna w Puławach, w dekanacie Lublin diecezji lubelsko-chełmskiej. Na terenie parafii funkcjonuje 1 cerkiew: cerkiew św. Marii Magdaleny w Puławach – parafialna Na zabytkowym cmentarzu ...

Kościół św. Barbary w Gliwicach

Kościół św. Barbary w Gliwicach - kościół parafialny parafii wojskowej w Gliwicach w dekanacie Gliwice w diecezji gliwickiej, położony w dzielnicy Śródmieście, dawny kościół ewangelicki. W pobliżu kościoła przebiegają szlaki turystyczne: trasa ro ...

Kościół św. Barbary w Wieluniu

Kościół św. Barbary w Wieluniu wzniesiony w 1515 roku w formie zbliżonej do kościołów w typie wieluńskim, wówczas poza miastem, miał chronić przed zarazą. W XIX wieku zniszczone drewniane ściany zastąpiono murowanymi pozostawiając oryginalne, węż ...

Misjonarz

Misjonarz – osoba wysłana przez kościół lub związek wyznaniowy w celu szerzenia wiary chrześcijańskiej według słów Jezusa Chrystusa "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody".

Misjonarze Świętej Rodziny

Misjonarze Świętej Rodziny – zgromadzenie zakonne MSF założone przez o. Jana Berthiera 28 września 1895 roku w Grave. W Polsce zgromadzenie obecne jest od 1921 roku. Głównym celem zgromadzenia jest działalność misyjna.

Spór akomodacyjny

Pod koniec XVI wieku jezuici rozpoczęli działalność ewangelizacyjną w Chinach. Początkowo jako jedyni mieli prawo do prowadzenia tam misji. Stosowali oni akomodację – tłumaczyli Biblię, księgi liturgiczne, dostosowywali chrześcijaństwo do zwyczaj ...

Cuore Amico

Cuore Amico – nagroda przyznawana od 1991 wyróżniającym się misjonarzom katolickim przez stowarzyszenie "Cuore Amico Fraternità Onlus" z Brescii założone w 1980 przez księdza Mario Pasiniego. Potocznie nazywana jest Misyjnym Noblem.

Morogoro

Morogoro – miasto we wschodniej Tanzanii, u stóp gór Uluguru; ośrodek administracyjny regionu Morogoro. Około 315 tys. mieszkańców. Ośrodek przemysłu spożywczego; przerobu sizalu; centrum handlowe regionu uprawy kawy; wyższa szkoła rolnicza; semi ...

Misjonarze Świętego Franciszka Salezego

Misjonarze Świętego Franciszka Salezego – męski zakon założony 24 października 1838 roku przez ojca Pierrea-Marie Mermiera pod patronatem świętego Franciszka Salezego w Annecy we Francji. Drugą patronką zgromadzenia jest Matka Współczucia. Fransa ...

Manitu

Manitu – w wierzeniach Indian z plemion algonkińskich tajemnicza siła przenikająca całą przyrodę; przejawami tej siły są konkretne zjawiska przyrody. Indianie z tych plemion nie wierzyli w boga osobowego ani w duchy uosabiające "dobro" lub "zło". ...

Kościół Chrześcijański "Miejsce Odnowienia”

Społeczność Chrześcijańska "Miejsce Odnowienia” – niezależny ewangelikalny kościół charyzmatyczny działający w Lublinie. Miejsce Odnowienia, choć utożsamia się duchowo z ewangelikalną rodziną wolnych kościołów protestanckich oraz tradycją i poboż ...

Chrześcijański Kościół Protestancki Batak

Chrześcijański Kościół Protestancki Batak – największy Kościół protestancki w Indonezji zrzeszający ok. 4 mln wiernych, głównie członków ludu Bataków zamieszkującego północną część Sumatry. Członek Światowej Federacji Luterańskiej od 1952. Kośció ...

Unia Zborów Bożych Argentyny

Unia Zborów Bożych Argentyny – chrześcijański wolny kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego działający w Argentynie, wchodzący w skład Światowej Wspólnoty Zborów Bożych. Zbory Boże w Ameryce Łacińskiej i na Kara ...

Niebiański Chór

Niebiański Chór jest fikcyjną Tradycją magów z gry fabularnej Mag: Wstąpienie. Magowie tej Tradycji wyznają gnostycki pogląd, że istnieje tylko jeden Bóg - Absolut. Chórzyści wierzą, że różne wyznania to tylko różne ścieżki wiodące do tego samego ...

Panowania

Panowania – rząd pośród chórów anielskich. Według chrześcijańskiej angelologii, w hierarchii anielskiej zajmuje miejsce czwarte, licząc od tronu Boga, a swoistym zadaniem aniołów z tego chóru jest realizowanie panowania Boga nad stworzeniami i ki ...

Potęgi

Potęgi – rząd pośród chórów anielskich. Według chrześcijańskiej angelologii, w hierarchii anielskiej zajmuje miejsce szóste, licząc od tronu Boga, a swoistym zadaniem aniołów z tego chóru jest władza wykonywania rozporządzeń Bożych i walka ze zły ...

Zwierzchności

Zwierzchności – rząd pośród chórów anielskich. Jeden z dwóch, obok Mocy, odnośnie których istnieje od wieków w chrześcijańskiej angelologii kontrowersja na temat jego miejsca w hierarchii anielskiej. Według jednych zajmuje on miejsce piąte, a wed ...

Doctor Mellifluus

Doctor Mellifluus – encyklika papieża Piusa XII opublikowana 24 maja 1953, w 800. rocznicę śmierci św. Bernarda z Clairvaux. Jej tytuł pochodzi od jej pierwszych słów, które w tłumaczeniu brzmią Doktor miodopłynny tym mianem określano Bernarda z ...

O naśladowaniu Chrystusa

O naśladowaniu Chrystusa – popularna książka-poradnik życia chrześcijańskiego, przypisywana Tomaszowi à Kempis, choć jej autorstwo nie jest ostatecznie ustalone. Spór o autora tekstu rozpoczął się w XV wieku, a bezpośrednią przyczyną są słowa zaw ...

Całun z Manoppello

Całun z Manoppello – relikwia chrześcijańska, która znajduje się w sanktuarium w miasteczku Manoppello we Włoszech. Na tkaninie uwieczniony jest wizerunek, uważany za twarz Jezusa Chrystusa.

Mariologia

Mariologia, dawniej teologia mariologiczna – dział teologii dogmatycznej, nauka o Maryi z Nazaretu, Matce Jezusa Chrystusa. Obejmuje takie zagadnienia jak: szczególne wybranie Maryi, jej świętość, poczęcie Syna z Ducha Świętego, obecność Maryi w ...

Kaplica

Kaplica – niewielka chrześcijańska budowla sakralna, wolnostojąca lub połączona z większym obiektem architektonicznym; wydzielone pomieszczenie z ołtarzem lub boczna część kościoła tworząca odrębną całość, w której znajduje się ołtarz.

Uczniowie Ducha Świętego

Uczniowie Ducha Świętego, Stowarzyszenie Panunistyczne, Kościół Panunistyczny w Rzeczpospolitej Polskiej – samodzielny związek wyznaniowy powstały w Polsce nie posiadający powiązań z innymi nurtami religijnymi. Zwierzchnikiem Kościoła jest Weroni ...

Sufizm

Sufizm – zbiorcze określenia dla różnorakich nurtów mistycznych w islamie. Pochodzi ono od słowa suf صوف, co jednak nie jest w żaden sposób potwierdzone, bowiem czerpiąc wzór z chrześcijańskich mnichów sufi ubierali się we włosiennice. Wzorem dla ...

Mercan Dede

Mercan Dede, znany również jako DJ Arkin Allen, jest tureckim kompozytorem, DJ-em i producentem. Gra również na klasycznych tureckich instrumentach – ney i bendir. Swój czas dzieli pomiędzy Turcją, Europą a Ameryką Północną. Jest twórcą World mus ...

910

Edyta Angielska – córka króla Anglii Edwarda Starszego, żona króla Niemiec i późniejszego cesarza Ottona I Wielkiego †946 św. Nil z Rossano, zwany św. Nilem Młodszym – święty katolicki i prawosławny, eremita †1004 Dongshan Shouchu – chiński mistr ...

Rafah (muhafaza)

Rafah – muhafaza Palestyny. Leży w południowej części Strefy Gazy. Od północnego wschodu sąsiaduje z Chan Junus, a od północnego zachodu ma dostęp do Morza Śródziemnego. Od południowego zachodu graniczy z egipską muhafazą Synaj Północny, a od poł ...

Zgryz (audycja)

ZGRYZ – autorska audycja Macieja Zembatego, nadawana raz w miesiącu w Programie Trzecim Polskiego Radia w latach 1976-1981 i co dwa tygodnie w latach 1986-1999 z krótką przerwą latem 1989 roku. Godzinną audycje wypełniały, obok słuchowisk Macieja ...

Mazhar-Fuat-Özkan

Mazhar-Fuat-Özkan, znany także jako MFÖ – turecki zespół muzyczny grający muzykę rockową i pop-rockową, który został założony przez Mazhara Alansona, Fuata Günera i Özkana Uğura.