ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 215

Mauro Icardi

Mauro Emanuel Icardi Rivero – argentyński piłkarz występujący na pozycji napastnika w francuskim klubie Paris Saint-Germain oraz w reprezentacji Argentyny.

Grigoriewcy

Grigoriewcy – grupa konserwatywnych duchownych Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego działająca w latach 20. XX wieku, przeciwstawiająca się po śmierci patriarchy Tichona pełniącym obowiązki locum tenens metropolitom Piotrowi i Sergiuszowi. Po aresz ...

Sobór Opieki Matki Bożej w Woroneżu

Sobór Opieki Matki Bożej – prawosławny sobór w Woroneżu, w jurysdykcji eparchii woroneskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Jeden z dwóch, obok soboru Zwiastowania, soborów katedralnych tejże eparchii.

Eparchia astańska

Eparchia astańska – jedna z eparchii wchodzących w skład Metropolitalnego Okręgu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w Republice Kazachstanu, z siedzibą w Nur-Sułtanie. Jej ordynariuszem jest metropolita astański i kazachstański Aleksander, zaś fu ...

Sobór św. Jana Chrzciciela w Jekaterynburgu

Sobór św. Jana Chrzciciela – jeden z prawosławnych soborów w Jekaterynburgu. Wzniesiony w latach 1846–1860. Konkatedra eparchii jekaterynburskiej. W czasach sowieckich jedyna czynna prawosławna świątynia w mieście.

Milcjades (apologeta)

Milcjades – znany jedynie z imienia pisarz wczesnochrześcijański z pierwszej połowy II wieku, retor, jeden z pierwszych apologetów. Prawdopodobnie urodził się i tworzył w Azji Mniejszej, część badaczy uważa go za ucznia Justyna Męczennika. Choć b ...

Aryston z Pelli

Aryston z Pelli – znany jedynie z imienia pisarz wczesnochrześcijański z pierwszej połowy II wieku, jeden z pierwszych apologetów. Prawdopodobnie był Żydem nawróconym na chrześcijaństwo. Około 140 roku napisał Dialog między Jazonem a Papiskusem, ...

Pisma Ojców Kościoła

Pisma Ojców Kościoła – seria źródeł dotyczących antyku chrześcijańskiego ukazująca się w Poznaniu w latach 1924-1971 nakładem Wydawnictwa Uniwersyteckiego a następnie Księgarni św. Wojciecha. Jej redaktorem był bizantynolog Jan Sajdak. Seria miał ...

Chrześcijaństwo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Chrześcijaństwo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest religią mniejszościową w stosunku do dominującego islamu, który wyznaje aż 96% obywateli. Jednak według spisu z 2005 roku aż 78% mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie posiada oby ...

Protestantyzm na świecie

Artykuł przedstawia statystyki protestantyzmu według krajów świata, regionów i kontynentów. Uwzględniono niemalże wszystkie nurty protestantyzmu, które opierają się na podstawach religii chrześcijańskiej i akceptują pięć zasad protestantyzmu m.in ...

Chrześcijaństwo w Arabii Saudyjskiej

Część terenów współczesnej Arabii Saudyjskiej na przykład Nadżran była w przeszłości zamieszkiwana przez duże wspólnoty chrześcijańskie, między VII a X wiekiem, kiedy to dokonała się niemal całkowita islamizacja większości plemion arabskich. Niel ...

Keralczycy

Keralczycy, – grupa etniczna w południowo-zachodnich Indiach, w stanie Kerala, posługująca się drawidyjskim językiem malajalam. Poza Keralą duże grupy mieszkają także w innych częściach Indii, na Dalekim Wschodzie, w Europie i Ameryce Północnej. ...

Kościół Protestancki Algierii

Kościół Protestancki Algierii – denominacja protestancka powstała z połączenia zborów ewangelicko-reformowanych i metodystycznych. Jest największą wspólnotą protestancką w Algierii. Protestantyzm pojawił się w Algierii głównie za sprawą Francuzów ...

Ha-Gusz ha-Tanachi

Ha-Gusz ha-Tanachi – pierwsza izraelska chrześcijańsko-żydowska partia polityczna powstała w 2018 roku przed wyborami w kwietniu 2019 roku. Została założona przez Denisa Awiego Lipkina, mieszkańca osiedla Kedar.

Geografia Czadu

Geografia Czadu – dziedzina nauki zajmująca się badaniem Czadu pod względem geograficznym. Czad to państwo w środkowej Afryce, graniczące od północy z Libią, od wschodu z Sudanem, od południa z Republiką Środkowoafrykańską, od południowego zachod ...

Kościół ewangelicki w Kieżmarku

W drugiej połowie XIX w. kieżmarscy ewangelicy zdecydowali się na budowę nowego kościoła, bardziej reprezentacyjnego niż stary kościół "artykularny”. W 1870 r. delegacja parafii spotkała się z Teofilem Hansenem, Duńczykiem z pochodzenia, w tym cz ...

Burundi

Burundi, oficjalnie Republika Burundi – państwo śródlądowe położone w Afryce Wschodniej. Graniczy z Rwandą od północy, Tanzanią od wschodu i południa, oraz z Demokratyczną Republiką Kongo od zachodu. Burundi nie ma dostępu do morza, lecz większoś ...

WBBR (rozgłośnia Towarzystwa Strażnica)

Radio WBBR – pierwsza rozgłośnia radiowa należąca do Towarzystwa Strażnica. Znajdowała się w Rossville na Staten Island w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. Od 1924 roku przez 33 lata stacja nadawała audycje o tematyce religijnej. Emitowan ...

Religia we Wrocławiu

Religia we Wrocławiu Obecność wielu grup religijnych jest rezultatem złożonej przeszłości miasta, w której Wrocław zamieszkiwały przeróżne narodowości. Wszystkie grupy pozostawiły po sobie nie tylko kulturę, ale także wiarę. Najwięcej wiernych ma ...

Apokalipsa św. Jana

Apokalipsa Świętego Jana – jedyna prorocza księga Nowego Testamentu, opisująca wizje dotyczące końca istnienia obecnego świata, dzieje wierzących w Jezusa Chrystusa i całej ludzkości oraz Sąd Ostateczny. Apokalipsa zawiera bardzo liczne odwołania ...

Asyryjczycy

Asyryjczycy, Asyro-chaldejczycy, − naród semicki zamieszkujący północny Irak, Iran, południową Turcję i Syrię. Asyryjczycy są uważani za jeden z rdzennych narodów na Bliskim Wschodzie. Za ich ojczyznę uważa się tereny położone wokół Tygrysu i Euf ...

Chrześcijanie św. Tomasza

Wspólnoty te uważają za swojego założyciela św. Tomasza. Apostoł ten miał prowadzić swoją misję w Indiach w latach 57–72, a następnie ponieść śmierć męczeńską i zostać pochowanym w Majlapur. Po nim chrystianizację Hindusów mieli kontynuować m.in. ...

Chrześcijaństwo w Iranie

Chrześcijaństwo w Iranie obecne jest od bardzo dawna, praktycznie od samych początków istnienia tej religii. Chrześcijaństwo, które dziś nie jest już tak popularną religią w Iranie jak niegdyś, zawsze poddane było tu dominacji innej wiary, kiedyś ...

Chrześcijaństwo w Iraku

Chrześcijaństwo w Iraku jest wyznawane przez 200 tys. mieszkańców. Liczba chrześcijan gwałtownie spadła po wprowadzeniu demokracji w Iraku w 2003 roku. W 2012 roku w Iraku żyło 110 000 protestantów, 110 000 katolików i 50 000 prawosławnych.

Mar Abraham

Mar Abraham zwany także Orahamem I z Kaszkar był jednym z legendarnych zwierzchników Kościoła Wschodu. Według tradycji pochodził z rodziny Jakuba, brata Pańskiego. Miał sprawować urząd biskupi między 159 a 171 rokiem. Mimo iż część uczonych, na p ...

Kościół chaldejski

Kościół chaldejski – jeden z katolickich Kościołów wschodnich, działający głównie na terenie historycznej Mezopotamii – dzisiejszego Iraku i wschodniej Syrii.

Sobór powszechny

Sobór powszechny, sobór ekumeniczny – spotkanie biskupów całego Kościoła w celu ustanowienia praw kościelnych i uregulowania spraw doktryny wiary i moralności. Początkowo sobory były zwoływane przez cesarzy rzymskich. Ich postanowienia musiały by ...

Mar Bar Baszmin

Mar Bar Baszmin był następcą Mar Szachdosta na tronie biskupim Seleucji-Ktezyfonu. Urząd ten objął w 343 roku i pełnił go do 346 roku. Jego pontyfikat przypada na okres prześladowań chrześcijan w Persji, zapoczątkowanych przez szacha Szapura II. ...

Najmanowie

Najmanowie, zwani także Turkami Najmańskimi lub Mongołami Najmańskimi, to nazwa nadana plemieniu lub plemionom zamieszkującym część stepów Azji Środkowej. Pozostawali w zależności od Chanatu Kara Kitajów do 1177 roku. Wielu uczonych uważa ich za ...

Kaszkar (diecezja Kościoła Wschodu)

Diecezja Kaszkar lub Kaskar, była jedną z senioralnych diecezji Kościoła Wschodu, wchodziła w skład Prowincji Patriarszej. Jej istnienie jest potwierdzone w źródłach od IV do XII wieku, ale możliwe że ma starszą metrykę. Jest to tym bardziej praw ...

Duch Święty

Duch Święty – w religii chrześcijańskiej trzecia Osoba Trójcy Świętej, równa Ojcu i Synowi w bóstwie, majestacie, substancji i naturze. Nie jest bytem zrodzonym ani stworzonym. Pochodzenie Ducha Świętego interpretowane jest zależnie od tradycji c ...

Data narodzin Jezusa Chrystusa

Jedyne źródła, jakie pozwalają w przybliżeniu datować narodziny Jezusa, to dwie spośród ewangelii Nowego Testamentu: Ewangelia Mateusza i Łukasza, które podają nieliczne informacje na temat narodzin Jezusa. Pozostałe ewangelie nowotestamentowe ni ...

Kościół katolicki w Australii

Kościół katolicki w Australii – część powszechnego Kościoła katolickiego i zarazem największy pod względem liczby wiernych spośród wszystkich związków wyznaniowych obecnych w tym kraju. Podczas ostatniego spisu powszechnego, przeprowadzonego w 20 ...

Msza

Msza – w części wyznań chrześcijańskich porządek celebracji eucharystycznej będącej odniesieniem do Ostatniej Wieczerzy. Słowo msza jest ściśle związane z celebracją w tradycji łacińskiej i słowami diakona kończącymi liturgię Ite, missa est. W tr ...

Koptyjski Kościół Ortodoksyjny

Koptyjski Kościół Ortodoksyjny, Kościół koptyjski – jeden z autokefalicznych przedchalcedońskich Kościołów wschodnich związany swoją działalnością głównie z Egiptem i skupiający rdzenną ludność tego kraju – Koptów. Historycznie głównym ośrodkiem ...

Chrześcijaństwo w Katarze

Chrześcijaństwo w Katarze jest religią mniejszości wyznawaną przez około 8.5% społeczeństwa, czyli około 120 000 ludzi. Chrześcijanami w Katarze są przede wszystkim przybysze z zewnątrz - Indusi, Filipińczycy, Europejczycy, Palestyńczycy, Egipcja ...

Melchicka archieparchia Aleksandrii

Archieparchia aleksandryjska, patriarchat Aleksandrii, terytorium patriarsze Egiptu i Sudanu – jednostka administracyjna Kościoła melchickiego z siedzibą w Kairze i patriarsza stolica tytularna z siedzibą w Aleksandrii.

Klasztor Świętego Antoniego

Klasztor Świętego Antoniego – męski klasztor koptyjski znajdujący w Egipcie, na Pustyni Arabskiej, 290 km na południe od Kairu. Jeden z najstarszych klasztorów chrześcijańskich na świecie, funkcjonujący z przerwami od IV w. w pobliżu miejsca, gdz ...

Kościół katolicki obrządku koptyjskiego

Kościół katolicki obrządku koptyjskiego wyodrębnił się z Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego. Po założeniu jak głosi tradycja – przez świętego Marka Apostoła Kościoła w Egipcie, wspólnota chrześcijańska rozwijała się pod rządem patriarchów Aleks ...

Klasztor Panny Marii

Klasztor Panny Marii – koptyjski klasztor pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, położony w El-Qusiya, w muhafazie Asjut w północnym Egipcie. Tradycja kościoła koptyjskiego utożsamia miejsce, w którym zlokalizowany jest klasztor, z jedną z lokal ...

Cerkiew Świętej Trójcy na Podwalu w Warszawie

Cerkiew pod wezwaniem Świętej Trójcy na Podwalu – najstarsza historyczna cerkiew prawosławna na terenie Warszawy, mieszcząca się w budynku przy ulicy Podwale 5. Obecnie cerkiew parafialna oraz centrum religijne Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskieg ...

Sakrament pokuty i pojednania

Sakrament pokuty i pojednania jest aktem liturgicznym, poprzez który chrześcijanin w postawie nawrócenia prosi o przebaczenie Boga i o pojednanie z Kościołem KKK 1440. W katolicyzmie i w prawosławiu polega na wyznaniu grzechów przez wiernego, zwa ...

Tarek Mitri

Tarek Mitri ukończył filozofię na Uniwersytecie Amerykańskim w Bejrucie, a następnie zdobył doktorat z nauk politycznych na Uniwersytecie Paryskim. Jako naukowiec zajmuje się zawodowo problematyką relacji chrześcijańsko-islamskich oraz ich aspekt ...

Najla Tueni

Najla Tueni-Maktabi – libańska dziennikarka, lewicowa działaczka polityczna, związana z Sojuszem 14 Marca, córka Dżubrana Tueniego i Mirny Murr, wnuczka Michela Murra. W 2009 r. została wybrana jako najmłodsza deputowana libańskiego Zgromadzenia ...

Hyacinth Egbebo

Hyacinth Oroko Egbebo MSPN − nigeryjski duchowny katolicki Kościoła melchickiego, biskup, od 2009 wikariusz apostolski, a następnie biskup Bomadi.

Katedra Zwiastowania Matki Bożej w Jerozolimie

Katedra Zwiastowania Matki Bożej w Jerozolimie należy do greckokatolickiego Kościoła melchickiego. Odrębny Kościół melchicki powstał w Jerozolimie w 1724, kiedy część prawosławnych Greków, podlegających patriarsze Antiochii, odłączyła się i podpo ...

Monaster Wniebowstąpienia Pańskiego na Górze Oliwnej

Monaster Wniebowstąpienia Pańskiego na Górze Oliwnej – żeński prawosławny klasztor w Jerozolimie, w jurysdykcji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poza granicami Rosji.

Sobór Trójcy Świętej w Jerozolimie

Sobór Trójcy Świętej – prawosławny sobór w Jerozolimie, należący do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. W przeszłości była to główna cerkiew rosyjskiej misji w Jerozolimie.

Grota Pojmania Jezusa

Grota Pojmania Jezusa, zwana też Grotą Getsemani – kaplica katolicka w Jerozolimie na zboczu Góry Oliwnej, w Dolinie Cedronu. Przylega do kościoła Grobu Najśw. Maryi Panny, wchodzi w skład sanktuarium Getsemani. Od roku 1361 jej właścicielami są ...

Monaster Gornieński

Monaster Gornieński – prawosławny żeński klasztor w En Kerem, należący do rosyjskiej misji prawosławnej w Jerozolimie. Inicjatorem powstania klasztoru był archimandryta Antonin Kapustin, kierownik rosyjskiej misji prawosławnej. W celu założenia m ...