ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 207

Adam Franciszek Lubomirski

Adam Franciszek Lubomirski, książę herbu Drużyna – ziemianin, ordynat rozwadowski, poseł na galicyjski Sejm Krajowy, działacz gospodarczy Ziemianin, od 1873 trzeci ordynat na Rozwadowie, następcą był jego brat Hieronim Adam. Był także właściciele ...

Mychajło Staruch

Mychajło Staruch – ukraiński działacz społeczny, poseł do Sejmu Krajowego Galicji I kadencji, włościanin z Bereżnicy Wyżnej. Wybrany w IV kurii obwodu Sanok, w okręgu wyborczym nr 25 Lisko-Baligród-Lutowiska. Jego synowie Antin i Tymotej również ...

Monasterzyska

Monasterzyska leżą nad rzeką Koropiec. Od połowy XIV wieku później w województwie ruskim do 1772 miasto należało do Korony Polskiej od 1569 Rzeczypospolitej, założono je w roku 1454. Od 1772 do 1918 pod zaborem austriackim wchodziło w skład austr ...

Nowodworze

Nowodworze – wieś w Polsce, położona w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Tarnów. Około 4 km od centrum Tarnowa. W pagórkowatym terenie poprzecinanym strumieniami. Na ramionach Góry św. Marcina, które przy końcu opadają gwa ...

August Paszkudzki

August Tomisław Paszkudzki urodził się 26 stycznia 1888 w Tarnopolu. Był synem Mieczysława Paszkudzkiego herbu Zadora i Anieli Marii Dunin-Siemaszkówny. Miał brata Jerzego 1885-1940, oficer. W 1902 ukończył IV klasę w C. K. V. Gimnazjum we Lwowie ...

Szymon Krawczykiewicz

Szymon Krawczykiewicz krypt. S. K. – oficer armii Królestwa Polskiego, powstaniec listopadowy, nauczyciel i urzędnik, działacz gospodarczy

August Schellenberg (bankier)

August Ernst Leopold Schellenberg – kupiec oraz bankier we Lwowie, członek Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie, działacz gospodarczy i społeczny. Po ukończeniu szkoły buchalterów w Lipsku rozpoczął pracę w Lwowie, gdzie w latach 1861–1870 był gł ...

Adolf Stroner

Adolf Stroner pseud. As – polski poeta, powstaniec styczniowy, urzędnik i nauczyciel. Ukończył szkołę średnią we Lwowie. Urzędnik, asystent, od 1864 oficjalista w urzędzie prowincjonalnym rachunkowości państwowej Staatsbuchhaltung dla Galicji i B ...

Hallerowie

Hallerowie, Hallerowie von Hallenburg – polska rodzina o niemieckich korzeniach, która w wiekach XV-XX odegrała znaczącą rolę w historii Polski. Przydomka szlacheckiego von Hallenburg używa od roku 1795.

Sokołowscy

Sokołowski – nazwisko kilkunastu polskich rodów szlacheckich – na tyle rozrodzonych, że nawet najlepsi polscy genealodzy nie są w stanie przyporządkować wszystkich osób je noszących do poszczególnych domów. Polscy heraldycy wymieniają następujące ...

Podolacy

Podolacy – konserwatywne ziemiańskie ugrupowanie polityczne, utworzone w latach 60 XIX wieku w Galicji Wschodniej. Program podolaków: pragnęli utrzymania struktury własnościowej ziemi w Galicji. opowiadali się za autonomią Galicji, zmierzali do o ...

Polska Komisja Likwidacyjna

Polska Komisja Likwidacyjna Galicji i Śląska Cieszyńskiego – tymczasowy organ władzy polskiej dla zaboru austriackiego oraz Śląska Cieszyńskiego w latach 1918–1919. Zadaniem Polskiej Komisji Likwidacyjnej była likwidacja stosunków państwowo-prawn ...

Mamelucy (Galicja)

Mamelucy – popularnie stosowana nazwa polskiego zachowawczego ugrupowania politycznego w Galicji w czasie autonomii galicyjskiej. Ugrupowanie utworzyło się w 1867 w Sejmu Krajowego Galicji. Jego przedstawiciele uważali, że nie należy ryzykować wa ...

Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe

Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe partia ludowa działająca w latach 1896–1906 w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim Powstało w 1896 roku jako konkurencja dla Stronnictwa Ludowego, z którym od 1895 była związana część jego działaczy. Jego założycielem ...

Badeniowie herbu Bończa

Badeni – polski ród szlachecki i hrabiowski, posługujący się herbem Bończa, którego apogeum rozkwitu nastąpiło w XIX w., gdy stanowił jedną z najbogatszych i najbardziej wpływowych rodzin galicyjskich.

Polskie Stronnictwo Demokratyczne (1861–1918)

Polskie Stronnictwo Demokratyczne – ugrupowanie i środowiska działające w latach 1861-1918 na terenie Galicji, zwane również demokratami galicyjskimi, albo bezprzymiotnikowymi. Ugrupowanie odwoływało się do tradycji partii powołanej przez demokra ...

Stefan Godlewski (agronom)

Stefan Godlewski – agronom, ziemianin, działacz gospodarczy Agronom, dr. Detaksor 1907-1914 wydziału powiatowego w Tarnopolu Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Współzałożyciel i prezes rady nadzorczej Spółki Agronomów we Lwowie 190 ...

Sejm Ustawodawczy (1919–1922)

Sejm Ustawodawczy – jednoizbowy organ parlamentarny wybrany dla uchwalenia konstytucji II Rzeczypospolitej. Pierwsze posiedzenie odbyło się 10 lutego 1919, zaś ostatnie 27 listopada 1922. Został wyłoniony częściowo w drodze demokratycznych wyboró ...

Województwo tarnopolskie

Województwo tarnopolskie – województwo II Rzeczypospolitej utworzone 23 grudnia 1920 ze stolicą w Tarnopolu. Innymi głównymi miastami województwa były Złoczów, Brody, Brzeżany i Zbaraż.

Polskie Stronnictwo Postępowe

Polskie Stronnictwo Postępowe – liberalno-demokratyczna partia polityczna działająca w Galicji w latach 1910–1918, Utworzone zostało na wiosnę 1910 w wyniku secesji części polityków z Polskiego Stronnictwa Demokratycznego. Działało przede wszystk ...

Alberto Núñez Feijóo

Studiował prawo na Uniwersytecie w Santiago de Compostela. W 1985 został urzędnikiem w rządzie regionalnym, w 1991 objął stanowisko sekretarza w resorcie rolnictwa i leśnictwa. W 1996 dołączył do administracji rządowej premiera José Aznara. Był s ...

Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji

Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji – ugrupowanie działające w II Rzeczypospolitej, powstałe w 1919 w wyniku połączenia ugrupowań chadeckich z Galicji, Kongresówki i byłego zaboru pruskiego oraz ziem śląskich. W latach 1920–1925 wystę ...

Tadeusz Grzegorz Mars

Tadeusz Grzegorz August Mars, herbu Noga – ziemianin, przedsiębiorca i działacz gospodarczy. Ukończył studia wyższe, z tytułem doktora. Był udziałowcem w przemyśle naftowym. Od 1904 był współwłaścicielem wraz z braćmi Antonim i Zygmuntem dóbr Sta ...

Park Iwana Franki we Lwowie

Park Iwana Franki – najstarszy i jeden z centralnych parków Lwowa, położony przed gmachem głównym Uniwersytetu Lwowskiego. Szacuje się, że jest najstarszym parkiem miejskim na Ukrainie.

Turystyczny Szlak Kolejowy przez Karpaty

Turystyczny Szlak Kolejowy przez Karpaty – wytyczony w 2004 szlak turystyczny, składający się z pięciu tras, z których pierwsza zaczyna się w Krakowie a ostatnia tam kończy, obejmując ponad 500 km linii kolejowych z ponad 130 stacjami. Szlak zost ...

Tatrzańskie Koleje Elektryczne

Tatrzańskie Koleje Elektryczne – dwie linie kolei słowackich obsługujących połączenia u podnóża Tatr Wysokich. Pierwsza z nich kursuje na trasie Poprad – Stary Smokowiec – Szczyrbskie Jezioro. Liczy ona 29.110 km. Druga zaś, krótsza, położona zos ...

Kamienica przy ul. 3 Maja 23 w Sanoku

Kamienica przy ul. 3 Maja 23 w Sanoku, zwyczajowo Weinerówka wzgl. kamienica Weinerów bądź Bradrura – kamienica położona przy ulicy 3 Maja 23 w Sanoku.

Franciszek Lachowski

Urodził się 13 sierpnia 1885 r., prawdopodobnie w Hubinku. Był jednym z dwojga dzieci Józefa i Anny Lachowskich. Pochodził z rodziny rzymskokatolickich chłopów małorolnych, chociaż na tym terenie większość ludności stanowili grekokatolicy. W wiek ...

Lodomeria

Lodomeria – zlatynizowana nazwa Księstwa Włodzimierskiego, do którego od XIII wieku pretensje rościła sobie korona węgierska, za jej pośrednictwem Habsburgowie. Ruskie księstwo halicko-włodzimierskie w pierwszych latach XIII wieku i latach 1370–1 ...

C. K.

C. K., C. i K. – skrót od określeń cesarsko-królewski oraz cesarski i królewski ; pochodzi od tytułu władcy Austro-Węgier, który był cesarzem Austrii i królem Węgier jednocześnie. W przypadku wspólnych instytucji obu państw zapisywany po polsku w ...

Leon Podleski

Leon Edward Podleski, herbu Bogoria – ziemianin, działacz społeczny i gospodarczy Szkołę powszechną i średnią ukończył we Lwowie maturę uzyskał w 1891 oraz szkoły wojskowe w Eisenstadt i Weisskirchen. Ukończył studia wyższe z zakresu melioracji w ...

Wincenty Rozwadowski

Wincenty Jordan-Rozwadowski, herbu Trąby – ziemianin, działacz gospodarczy Ukończył z odznaczeniem gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie 1896. W latach 1896-1898 studiował rolnictwo w Niemczech. Jako jednoroczny ochotnik odbył służbę wojskową ...

Stanisław Bohdanowicz

Stanisław Bohdanowicz de Oroszeny, na Bukowinie – zm. 1 stycznia 1938 w Horodence) – ziemianin, działacz gospodarczy. Ziemianin, właściciel dóbr i przedsiębiorca w powiecie tłumackim. Od 1900 członek i działacz Galicyjskiego Towarzystwa Gospodars ...

Władysław Skrzyński (1810–1873)

Urodził się w rodzinie ziemiańskiej Wincentego 1771–1852 i Konstancji z Fredrów, starszej siostry Aleksandra Fredry. W latach 1829–1830 był urzędnikiem, praktykantem konceptowym Gubernium Galicyjskiego. Od 1831 był właścicielem dóbr Rączyna, w po ...

Oskar Schnell

Oskar Schnell – ziemianin, działacz gospodarczy i społeczny, poseł na galicyjski Sejm Krajowy, Ziemianin, właściciel dóbr Firlejówka koło Krasnego oraz Olszanka Mała i Skniłów, Marmurowizna w pow. złoczowskim. Działacz wielu organizacji gospodarc ...

Leonard Piniński

Leonard Franciszek Ksawery Piniński, hrabia, herbu Jastrzębiec - ziemianin, działacz gospodarczy Ziemianin, po śmierci ojca, od 1835 współwłaściciel wraz z braćmi dóbr Babice obecnie część wsi Bystrowice i Rokietnica w pow. jarosławskim. Od 1856 ...

Sawynci (obwód chmielnicki)

Sawynci – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie jarmolińskim. Pod koniec XIX w. wieś w gminie Kujawy w powiecie kamienieckim; okręg policyjny Kupin. W okresie rosyjskiego zaboru Polski wieś była własnością polskiej rodziny Brzozows ...

Kitajgród

Kitajgród – wieś w rejonie kamienieckim obwodu chmielnickiego Ukrainy, za czasów Rzeczypospolitej miasto. Kitajgród jako miasto zbudowany został przez Andrzeja Potockiego herbu Pilawa, kasztelana kamienieckiego, ok. 1607 r., gdzie jego syn Stanis ...

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – organizacja społeczno-kulturalna, zrzeszająca Pomorzan oraz wszystkie osoby, które utożsamiają się z jej celami statutowymi, przede wszystkim wszechstronnym rozwojem Pomorza.

Łukasz Grzędzicki

Łukasz Piotr Grzędzicki, kaszub. Łukôsz Pioter Grzãdzecczi – polski urzędnik samorządowy i działacz regionalny, w latach 2010–2016 prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Zrzeszenie Kaszubskie

Zrzeszenie Kaszubskie – pierwsza po II wojnie światowej organizacja społeczno-kulturalna utworzona przez Kaszubów i ich sympatyków, jej sukcesorem jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Pomysł utworzenia organizacji kaszubskiej pojawił się już w tr ...

Roman Drzeżdżon

Roman Drzeżdżon – kaszubski pisarz, poeta, satyryk i publicysta. Członek Rady Języka Kaszubskiego, pracownik Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie, współzałożyciel kaszubskiego kabaretu "Fif" z którym wyróżniony został n ...

Instytut Kaszubski

Instytut Kaszubski – instytucja naukowa o profilu humanistycznym i regionalnym – kaszubsko-pomorskim, i charakterze badawczo-popularyzatorskim, istniejąca od 1996 r. w Gdańsku. Skupia ponad 100 osób ze środowiska naukowego, głównie z Pomorza, org ...

Zemia Rodnô

Zemia Rodnô – popularna kaszubska pieśń patriotyczna, uznawana przez część Kaszubów jako hymn regionalny bądź narodowy. Jako "hymn narodowy” Kaszubów określa ją m.in. Deklaracja ideowa, uchwalona 7 września 2011 przez członków stowarzyszenia Kasz ...

Cetniewo

Cetniewo – dzielnica miasta Władysławowa, mająca charakter turystyczny. W dzielnicy znajduje się Ośrodek Przygotowań Olimpijskich. Wieś biskupstwa włocławskiego w powiecie puckim województwa pomorskiego w II połowie XVI wieku.

Filomaci Pomorscy

Filomaci Pomorscy – nazwa określająca tajne związki młodzieży działające głównie na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1830–1920. Po odrodzeniu niepodległości wyszły z konspiracji i nadal kontynuowały swoją działalność, dając początek wielu Polskim K ...

Unia Wielkopolan

Unia Wielkopolan – polska organizacja regionalna działająca na terenie Wielkopolski, stawiająca sobie za cel rozwój samorządności w kraju, jak również rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Wielkopolski. Siedzibą stowarzyszenia jest Poznań.

Leszek Ignacy Michalski

Leszek Ignacy Michalski – nauczyciel akademicki – biolog, instruktor harcerski, żołnierz Armii Krajowej, więzień hitleryzmu i stalinizmu, działacz społeczny: turystyczny i kombatancki, pasjonat historii.

Senatorowie II kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1991–1993)

Senatorowie II kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostali wyłonieni podczas wyborów parlamentarnych 27 października 1991. Senatorowie złożyli ślubowaniu na pierwszym posiedzeniu Senatu II kadencji wyznaczonym na 26 listopada 1991, ich kade ...

Jan Pogány

Jan Pogány, właśc. Jan Maślankiewicz–Pogány – polski kompozytor, wiolonczelista, dyrygent. Od 1986 mieszka w Monachium.